Kilkadziesiąt mieszkań przy Towarowej użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem?

W czerwcu 2020 roku do Rady Osiedla Stare Miasto trafił wniosek mieszkańców budynków przy ul. Towarowej 37 oraz Towarowej 41 z prośbą o podjęcie działań wynikających ze zmiany sposobu użytkowania części lokali. Część mieszkań wykorzystywana jest na cele najmu krótkoterminowego – jako hotel.

Mieszkańcy skarżyli się na hałasy i inne uciążliwości wynikające z najmu mieszkań w systemie bookingu. Dla osób w rodzinami problemem było sąsiedztwo, w którym na porządku dziennym było głośne imprezowanie czy brak poczucie bezpieczeństwa. Ale zwracano także uwagę na kwestie opłat za śmieci, w sytuacji gdy de facto zgłoszone są dwie osoby prowadzące gospodarstwo domowe, a w rzeczywistości mieszkanie ma charakter hotelowy z lokatorami zmieniającymi się co kilka dni.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował Radę w piśmie z marca 2021 o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawie użytkowanie mieszkań niezgodnie z przeznaczeniem.

Na parterze w lokalu usługowym zlokalizowana została recepcja, a pokoje wynajmowane są już od jednej doby hotelowej. Mieszkańcy skarżą się na uciążliwość takiego sąsiedztwa. Jednakże z punktu widzenia obowiązujących przepisów przy wykorzystywaniu lokali mieszkalnych jak pokoi hotelowych wydaje się koniecznym przeprowadzenie procedury zmiany sposobu użytkowania mieszkań.

Z otrzymanych od mieszkańców informacji wynika, że w aktach notarialnych podpisanych przy zakupie mieszkań, (dla budynku przy ul. Towarowej 41) w § 7 ust. 2 znalazł się zapis: „Strony zgodnie oświadczają, że lokale od drugiego do dziesiątego piętra mają charakter wyłącznie mieszkalny, wobec czego X zobowiązuje się do wykorzystania nabytego niniejszym aktem notarialnym mieszkania wyłącznie do celów mieszkalnych, wynajmowania go na cele mieszkalne oraz zapewnia, że nie będzie występować o zmianę sposobu użytkowania”

Łącznie wskazano 43 mieszkania.

Taka ilość mieszkań, które można traktować jako pokoje jedno- i dwuosobowe, pozwala zakwalifikować na podstawie art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2017 poz. 2361 z późn. zm.) jako hotel, co z całą pewnością wymaga zmiany sposobu użytkowania, ze względu na zmianę w zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych i innych. Pokoje te są wynajmowane przez jedną wspólną recepcję, co dodatkowo potwierdza, że należy traktować je jako obiekt hotelowy.

Niezależnie od ilości mieszkań, krótkoterminowy wynajem mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub jego części może nosić cechy zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane. Podjęcie tego typu działalności w obiekcie budowlanym, z uwagi na wspomniane odmienne normy, powodować może zmianę w zakresie warunków: bezpieczeństwa pożarowego, pracy, zdrowotnych lub higieniczno-sanitarnych. Zmianie ulec może też wielkość lub układ obciążeń.

W związku z powyższym w opinii Rady Osiedla wszczęcie postępowania legalizacyjnego ze względu na podejrzenie zmiany sposobu użytkowania jest zasadne. Pozwoli na uporządkowanie problemu i może przyczynić się również do ewentualnego zwiększenia dochodów Miasta ze względu na inne stawki podatku od nieruchomości.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *