Co dalej z gemelą i dzikim parkingiem przy Starej Gazowni?

Tereny przy otwartym w ubiegłym roku Parku Stare Koryto, w pobliżu ulicy Łaziennej są dziś kompletną gemelą i nielegalnym parkingiem dla kilkudziesięciu pojazdów. Od wielu lat na nieporządek zwracają uwagę radni ze Starego Miasta, mieszkańcy i turyści zaskoczeni bałaganem na trasie nad Wartę. Działania rewitalizacyjne wstrzymała planowana budowa kolektora wodno – kanalizacyjnego, ale nie powinno to mieć wpływu na przestrzeganie prawa i słynny poznański porzundek!

Przestrzeń ta, dziś dziki parking, stanowi własność zarówno miasta jak i rządowych podmiotów. Staromiejscy radni chcą uporządkować sytuację parkingową i estetykę miejsca na szlaku nad rzekę w sąsiedztwie m.in. zabytkowego Kościoła Wszystkich Świętych jak i industrialnych budowli Starej Gazowni.

Na problem zwracają uwagę mieszkańcy, dostrzega go też Straż Miejska, która wzywana jest m.in. do samochodów blokujących wyjazd. Często jest jednak tak, że funkcjonariusze mają ograniczone pole do działania bo auta parkują w części na działce prywatnej. Biorąc pod uwagę nie tylko omijanie strefy, ale także ogromny bałagan, teren ten należałoby ogrodzić, warto także zwrócić uwagę na wolne miejsca na pobliskim parkingu na Chwaliszewie – mówi radny Tomasz Dworek

Koncepcja uporządkowania przestrzeni gotowa była już w 2016 roku. Zaplanowano realizację asfaltowej pieszo-jezdni z miejscami postojowymi na ul. Ewangelickiej. Natomiast ul. Łazienna miała zachować swój historyczny wygląd dzięki gruntownej renowację wykonanej z kostki kamiennej będącej w zasobach ZDM na jezdni oraz istniejących płyt granitowych uzupełnionych kostką na chodnikach.

Łazienna jest jedną z niewielu ulic na terenie Starego Miasta, która posiada niemal wszystkie oryginalne elementy nawierzchni z okresu jej realizacji. Ponadto zaakceptowana przez Radę Osiedla koncepcja zakładała zachowanie historycznego drzewostanu. Trudno dziś spotkać tak dobrą rzemieślniczą – brukarską robotę – podkreśla radny Jacek Maleszka, przewodniczący staromiejskiej Komisji Rewitalizacji

Działania te zostały jednak wstrzymane, w związku z planowanymi w tym miejscu dużymi, ziemnym pracami Aquanetu.

Według informacji uzyskanych z Aquanetu na ulicy Łaziennej i Ewangelickiej planowane są dwie inwestycje spółki wodociągowej, m.in. wymiana kanałów ogólnospławnych na odcinkach o długości 522 m i 137, a także likwidacja istniejącego nieczynnego kanału technologicznego o długości 450 m. Spółka będzie także budowała odcinek wodociągu z przyłączami o długości 160 m

Na realizację projektu technicznego dla tych zadań został ogłoszony przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert nastąpiło w maju 2018 roku. Całość prac projektowych i budowlanych zakończy dopiero za 3 lata, w 2021 roku.

Niestety dopiero po zakończeniu inwestycji spółki wodociągowej będzie można uporządkować tę przestrzeń. Smuci nas odległa perspektywa czasowa i liczymy na przyspieszenie działań. To miejsce jest kolejnym wyjątkowym zaułkiem na Starym Mieście z pilna potrzebą rewaloryzacji, a następnie rewitalizacji. Każdego dnia w to miejsce przybywa bardzo dużo osób korzystających z parku i placu zabaw w starym korycie Warty, a także podążających nad Wartę. Cały czas z nadzieją oczekujemy również na porozumienie dotyczące Starej Gazowni i na dobre rozwiązania planistyczne i funkcjonalne dla tej okolicy – mówi Andrzej Rataj, miejski radny i przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto.

Share

Zobacz również