Drzewa w pasie drogowym – gdzie pojawiły się, gdzie pojawią się nowe nasadzenia?

Staromiejscy radni pytali ZDM o stan drzew na kilku staromiejskich ulicach, a także systematycznie wskazują nowe miejsca do nasadzeń. Poniżej bieżący stan działań – dobrej współpracy z Wydziałem Zieleni Zarządu Dróg Miejskich.

Zarząd Dróg Miejskich informuje, że przeprowadzi kontrolę warunków siedliskowych drzew na ul. Wszystkich Świętych i jeśli zajdzie taka potrzeba zlecone zostaną działania mające na celu ich poprawę.

Tut. Zarząd przeanalizuje stan osłon chroniących drzewa zlokalizowanych na przystanku AWF (ul. Strzelecka/Garbary). Jeżeli na skutek wzrostu drzew osłony okażą się zbędne, wykonawcy wyłonionemu w procedurze przetargowej zostanie zlecony ich demontaż.

Puste misy na obszarze Starego Miasta będą stopniowo uzupełniane drzewami do końca 2022 roku (po analizie ewentualnych kolizji z infrastrukturą podziemną).

Poniżej ZDM przesyła zestawienie wykonanych nasadzeń w roku 2021.

Zabezpieczenie drzewa rosnącego przy Placu Bernardyńskim będzie możliwe dopiero po zakończeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy prac – obecnie ZDM nie ma możliwości wystawienia zlecenia na wykonanie przedmiotowego zadania. Przewidywany termin zakończenia procedur przetargowych to marzec br.

.W zakresie zagospodarowania przestrzeni wyłączonej z ruchu u zbiegu ul. Taczaka, Kościuszki i Taylora, tut. Zarząd planuje w najbliższym czasie zlecić opracowanie projektu korekty geometrii (przebudowy) skrzyżowania a następnie jego realizację z uwzględnieniem zieleni i małej architektury.

W ocenie ZDM skrzyżowanie ww. ulic wymaga docelowo przeprowadzenia kompleksowej analizy projektowej obejmującej wprowadzenie zmian funkcjonalno – przestrzennych (np. stworzenie placu miejskiego m.in. na działce po stacji paliw). Z informacji otrzymanych z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP wynika, że w dalszym ciągu toczy się sprawa przejęcia ww. terenu przez Miasto Poznań.

W styczniu radni wskazali kolejne miejsca do nasadzeń, m.in. na 23 lutego, Masztalarskiej, Łąkowej i Zielonej – informuje radny Tomasz Dworek

Share

Zobacz również