Coolturalne zabawy wokół Starego Rynku. 7 prostych zasad!

W sobotę startuje kolejna gra miejska „Od rycerskości do współczesności” – czyli dobre praktyki Starego Miasta. Kartą do gry jest promowany przez Radę Osiedla Stare Miasto Kodeks Dobrych Praktyk.

Wehikuł Czasu na Gołębiej, fot. W. Owczarzak

Wehikuł Czasu na Gołębiej, fot. W. Owczarzak

Jednym z założeń projektu Cooltularny Stary Rynek jest zmiana wizerunku Starego Miasta. Poprawa to nie tylko zwiększenie ilości wydarzeń stricte kulturalnych takich jak koncerty, przechadzki czy pokazy taneczne, a także krzewienie dobrych praktyk pomiędzy mieszkańcami i przedsiębiorcami. W sobotę na Starym Mieście będzie można przypomnieć sobie podstawowe zasady dobrego zachowania, jednocześnie uczestnicząc w familijnej grze miejskiej „Od rycerskości do współczesności”.

W organizację edukacyjnego przedsięwzięcia włączyły się lokalne stowarzyszenia m.in. ze Starego Rynku, a także śródmiejscy przedsiębiorcy tworząc zadania opisujące poszczególne punkty Kodeksu Dobrych Praktyk, który stał się mapą zabawy. Gra rozpocznie się w sobotę 9 lipca przy Scenie Quadro i odbywać się będzie w różnych punktach i uliczkach wokół ratusza.

Chcemy pokazać poznaniakom, że życie i zabawa na Starym Mieście może być przyjemna dla wszystkich, wystarczy przestrzegać siedmiu podstawowych zasad – które zostały skonsultowane z mieszkańcami i wspólnie spisane wraz z radnymi Osiedla Stare Miasto jako Kodeks Dobrych Praktyk – mówi Maria Sokolnicka – Guzek, przewodnicząca Komisja Kultury, Oświaty, Rekreacji oraz Promocji Starego Miasta

Jak grać?

Po otrzymaniu pierwszej karty zadań związanych z Kodeksem Dobrych Praktyk i wykonaniu poleceń uczestnicy zdobędą kolejne wskazówki. Rad dotyczących porządnego zachowania będą udzielali m.in. rycerze (w zakresie reagowania i przeciwstawiania się naruszaniu prawa) czy Bamberka, która choć przyjechała do Poznania z daleka podkreśla tożsamość naszego wspólnego miasta. Na uczestników czekają słodkie upominki.

Poniżej przedstawiamy wypracowany wspólnie przez przedsiębiorców, mieszkańców i stowarzyszenia spis, zwany Kodeksem Dobrych Praktyk:

1. Reagujemy i przeciwstawiamy się
2. Dbamy o przestrzeń wspólna i relacje sąsiedzkie
3. Podkreślamy tożsamość miejsc i ludzi z nim związanych
4. Edukujemy!
5. Rozwijamy twórcze talenty i wspieramy akcje promujące naszą okolicę
6. Dbamy o środowisko
7. Szanujemy się!

Wydarzenie w ramach drugiej edycji projektu „Coolturalny Stary Rynek” przygotowane przez Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Baletowej we współpracy z Fundacją Hereditas Culturalis – autorzy opisują następująco:

„Familijna gra miejska „Od rycerskości do współczesności” – czyli dobre praktyki Starego Miasta – sobota, 9 lipca, godz. 11.30 – 15.30, start Scena na Quadro .Czym jest Kodeks Dobrych Praktyk – to propozycja zbioru zasad przygotowana przez społeczników i radnych ze Starego Miasta, które w formie siedmiu punktów regulują oczekiwaną społecznie postawę i formy aktywności działań mających za zadanie poprawić komfort życia Starego Miasta. To również odpowiedzialność w biznesie, którego centrum miasta jest synonimem. Osiągniecie oczekiwanej zmiany nie powiedzie się bez współpracy biznesu, administracji i mieszkańców. Zależy nam wspólnym wypracowaniu i zdefiniowaniu celów, a Kodeks stanowi do tego dobry punkt wyjścia. Projekt ma na celu zogniskowanie działań i inicjatyw dotychczas rozproszonych, tak by zasygnalizować „od wewnątrz” oddolnie – odpowiedzi na długo oczekiwana zmianę i rozpocząć cykl działań promujących Kodeks Dobrych Praktyk.”

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/246876585694798/
Kodeks Dobrych Praktyk: http://staremiasto.poznan.pl/konsultacje/kodeks-dobrych-zasad/

Share

Zobacz również