Remont Grochowych Łąk i Bóżniczej po zakończeniu inwestycji Starej Rzeźni

Stan nawierzchni ulicy Bóżniczej i sąsiedniej Grochowe Łąki nie jest najlepszy. Wynika z naturalnego procesu eksploatacji ale przede wszystkim ze skutków inwestycji deweloperskich. Jak w piśmie poinformował Zarząd Dróg Miejskich „na jej zły stan na całej długości wpływ miały prace budowlane przy nowych inwestycjach, związane z intensywnym ruchem pojazdów ciężarowych.”

Remonty dróg i chodników to ważny temat dla lokalnej społeczności i istotny punkt w budżecie rad osiedli. Tym samym zwróciłem się z pytaniem jaki był wkład deweloperów spółek Ataner i Bouygues Immobilier Polska w remont ulicy Bóżniczej. Czy jest szansa partycypacji deweloperów w kosztach planowanego remontu?

Przestrzeń ta zmieni się wraz z oddaniem do użytku kompleksu Starej Rzeźni. Póki co Magistrat razem z inwestorem szarpią się, uzgadniając wspólnie zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mam tu stałą zasadę, mpzp powinien być konstytucją przestrzenną niezależnie od tego, kto jest właścicielem terenu. Miasto skłonne jest do kompromisów zakładając partycypacje inwestora w przestrzeń publiczną. Wiele z inwestycji deweloper i tak musiałby wykonać jak drogi dojazdowe czy zieleń – wpływające na wartość budynków, albo z powodu zniszczeń w procesie budowlanym dlatego nie jestem specjalnie przekonany do tej formy negocjacji.

Stara Rzeźnia zmieni charakter otoczenia. Grochowe Łąki, jak mogliśmy usłyszeć podczas prezentacji spółki Vastint mają przypominać berliński Kreuzberg z kafejkami i restauracjami. Bóżnicza będzie przedłużona w stronę ulicy Północnej, sąsiadując z jednej strony z blokami z drugiej z parkiem [co wpłynie na wartość mieszkań]. Park stanowić będzie częścią kompleksu Muzeum Powstania Wielkopolskiego [ówczesny dyrektor Tomasz Łęcki nie był entuzjastą tego rozwiązania]. A w przyszłości de facto dostępny będzie dla przyszłych mieszkańców Starej Rzeźni, bo wspólnoty od strony Św. Wojciecha odmówiły możliwości współpracy przy budowie wejścia od południa. Od zachodu jest skarpa i szansa na utworzenie wejścia w stronę kościoła. Tu pojawiła się także koncepcja zarządzania kryptą zasłużonych Wielkopolan nie przez parafię a inny podmiot, np. muzeum.

Zadałem także pytanie, kto w takim razie poniesie koszty remontu ul. Bóżniczej i Grochowych Łąk oraz finansowanie planowanej drogi łączącej Bóżniczą z Północną oraz nowego parku po zachodniej stronie inwestycji deweloperskiej.

W odpowiedzi Zarząd Dróg Miejskich informuje o wstępnych założeniach, które jednak nie podlegają konsultacji.

Oczekiwanego przez mieszkańców remontu ulicy Grochowe Łąki i Bóżniczej spodziewać możemy się zapewne nie wcześniej niż za kilka lat po ukończeniu planowanych inwestycji. Co do konsultacji.. nie chciałbym żeby efektem ustaleń urzędników z deweloperem był słup po środku chodnika. Póki co pozostaje nam zgłaszanie bieżących problemów do ZDM.

Czytaj więcej:

Share

Zobacz również