Potrzebna rozbudowa szpitala bez parkingu to nie jest dobry pomysł!

Przy ul. Strzeleckiej stanie nowy cztrerokondygnacyjny budynek, który zostanie połączony z istniejącymi już budynkami Wielkopolskiego Centrum Onkologii Prace budowlane powinny ruszyć w kwietniu. Wykonawca, który wygra przetarg, będzie miał na wybudowanie budynku dwa lata. Co ciekawe realizowany nie będzie projekt, który wygrał konkurs, tylko obiekt który otrzymał drugą nagrodę.

Z punktu widzenia mieszkańców Starego Miasta to kolejny problem z miejscami parkingowymi. Co prawda budynek będzie posiadał jednokondygnacyjny parking podziemny, to nie wiadomo, czy będzie dostępny dla pacjentów. Jak znam życie, będzie służył lekarzom. Problemy z zaparkowaniem aut znane są tu wszystkim, zarówno mieszkańcom, pacjentom dwóch szpitali jak i Straży Miejskiej, która przeciwdziała „mafii parkingowej”.

Tu informacje o konkursie na rozbudowę centrum onkologii: http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-wco-poznan/ Wizualizację pochodzą ze strony SARP-u]

Rada Starego Miasta przy okazji planów rewitalizacji Garbar i Placu Bernardyńskiego wskazywała na konieczność wybudowania parkingu kubaturowego w sąsiedztwie szpitala Ośrodka Protonoterapii, jako wspólnej inwestycji Miasta Poznań, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i państwa [Urzędu Wojewódzkiego]

W sierpniu 2019 roku pytaliśmy o postęp prac. Grzegorz Michalski, prezes Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji [spółka Miasta Poznań] poinformował o działaniach zmierzających do wpisania inwestycji do budżetu Miasta Poznania na 2020 oraz Wielkoletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2024.

Tu stan na 2019 rok:

W odpowiedzi na kolejne pismo z października dowiadujemy się, że projekt nie został wpisany ani do prognozy nie ma go także w budżecie, także na 2021 rok! Co więcej dowiadujemy się, że ostateczna funkcja nie została przesądzona choć miastu zależy na parkingu…

Ten parking jest potrzebny przede wszystkim pacjentom szpitala z chorobami nowotworowymi i naczyniowymi po amputacjach przyjeżdżających tu z całej Wielkopolski, autami a nie komunikacją publiczna. Rozbudowa potrzebnej infrastruktury powinna obejmować budowę parkingu dla pacjentów z całej Wielkopolski, brak parkingu jest bezmyślnością!

Dziś szpitale, zwłaszcza te o zasięgu regionalnym z wielu powodów buduje się poza centrami miasta Onkologia z Garbar zapewne w wyniku nagromadzenie nowoczesnej technologii jeszcze przez wiele lat będzie znajdowała się w tym miejscu. Wiele natomiast wskazuje, że z fyrtla wyprowadzi się szpital kliniczny z Długiej, po wybudowaniu nowych budynków na Grunwaldzie. Nowy kompleks to tylko jeden z powodów, drugi jest taki, że teren ten jest własnością kościoła katolickiego. By zapewnić ład architektoniczny w tej części miasta należałoby uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, by ustrzec się przez destrukcyjną deweloperską zabudową.

Z terenu szpitala onkologicznego zniknie znajdująca się tu przedwojenna willa. W listopadzie 2016 r. budynek z 1933 roku został wykreślona z rejestru zabytków.

Z informacji inwestora: W budynku będą udzielane świadczenia onkologiczne w trybie ambulatoryjnym dla pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji. Według zapowiedzi na pięciu piętrach budynku zostaną umieszczone zespoły poradni narządowych w zakresie leczenia raka piersi, nowotworów głowy i szyi, przewodu pokarmowego, narządu rodnego oraz skóry. Powstaną też poradnie konsultacyjne dla pozostałych nowotworów, jak: nowotwory urologiczne (rak prostaty, pęcherza moczowego), ośrodkowego układu nerwowego, rak płuca. W nowym budynku planowane jest też utworzenie Oddziału Chemioterapii Dziennej, w którym będzie prowadzone leczenie w zakresie onkologii klinicznej i immunoterapii w trybie dziennym bez potrzeby hospitalizacji.

Dzięki nowej inwestycji możliwe będzie, że pacjenci, którzy nie wymagają hospitalizacji przyjmowani będą w nowym budynku, co przyczyni się do powiększenia bloku operacyjnego o trzy dodatkowe sale operacyjne, zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii medycznych. Tym samym liczba sal operacyjnych WCO zwiększy się do dziewięciu.

Nowy budynek przy ul. Strzeleckiej będzie połączony z istniejącą zabudową Wielkopolskiego Centrum Onkologii przez budynek centralnego bloku operacyjnego, co zapewni efektywny ruch pacjentów na terenie WCO.

Share

Zobacz również