Neony, kolorowe neony!

Wiele osób ma w pamięci neony na poznańskich ulicach z czasach PRLu, spektakularnie wyglądały m.in. na Świętym Marcinie na odcinku pomiędzy Ratajczaka a Piekarami. Młodsze pokolenie dostrzega estetykę i oryginalność takich iluminacji! Estrada zarządzająca kinem Muza odrestaurowała znakomitą realizację autorstwa Ryszarda Kulma. Ale też różne lokale reklamują się neonami. Fajnie to zaczyna wyglądać! Może Magistrat powinien wspierać tego typu reklamę, pokazując dobre wzorce?

Teoretycznie jest nawet możliwość dotowania takich działań. Co roku Miejski Konserwator Zabytków dofinansowuje przecież remonty prywatnych kamienic – zabytków. Dofinansowanie może być przeznaczone np. ma nawiązująca do pierwotnego wyglądu stolarkę okienną, może warto także w ramach procedur estetyczno – plastycznych wesprzeć przedsiębiorców, którzy zadbają o oryginalną neonową iluminację!

Wrocław ma swoje podwórze z neonami, może Poznań będzie miał neonową ulice? [Jeżeli nie Marcin, to może Gwarna?]

Warto przypomnieć także, że projekt renowacji, powrotu neonów do centrum miasta pojawił się w 2014 roku w ramach wniosku złożonego do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/neony-w-poznaniu-czy-zostana-odnowione-jest-na-to-szansa,2384143,artgal,t,id,tm.html

Władze nie były wtedy przeciwne. Może dziś warto do pomysłu wrócić. Pamiętajmy, że Magistrat rozpoczął w ramach Parku Kulturowego porządkowanie przestrzeni reklamowej wokół Starego Rynku, także ze wsparciem dla przedsiębiorców, którzy dostosują się do zaleceń plastyka miejskiego.

Zakładam, że podobne zasady estetyczne zostaną stworzone do pozostałych fragmentów centrum Poznania. Część neonowych konstrukcji warto odtworzyć, ale wsparcie ze strony miasta byłoby także zachętą dla przedsiębiorców do tworzenia nowych, rozświetlonych reklam.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY OSIEDLA STARE MIASTO z 23 stycznia 2023, w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przywrócenie neonów w centrum Poznania, jako elementu działań rewitalizacyjnych i wsparcia przedsiębiorców.

Wiele osób ma w pamięci neony na poznańskich ulicach z czasów PRLu, spektakularnie wyglądały m.in. na Świętym Marcinie na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka a ul. Piekary, przy Placu Wolności czy ul. Gwarnej.

Także młodsze pokolenie dostrzega estetykę i oryginalność takich iluminacji! Estrada Poznańska zarządzająca kinem Muza odrestaurowała na Św. Marcinie znakomity neon autorstwa Ryszarda Kulma. Ale też różne lokale w tym fyrtlu przygotowały własne neonowe reklamy, w tym reaktywowana kawiarnia Kociak.

Miejski Konserwator Zabytków wyznacza dobre standardy reklam, wskazując pożądane wzory z punktu widzenie estetyki, ale też doświadczenia użytkownika.

Rada Osiedla Stare Miasto zwraca się do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań standaryzujących wygląd szyldów w centrum miasta ze wskazaniem formy neonów jako preferowanej albo dopuszczalnej formy reklamy w określonych lokalizacjach. Takie działania w zakresie reklamy neonowej podjęło biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków na ulicy Kościelnej na Jeżycach.

Warszawa ma muzeum neonów, Wrocław swoje rozświetlone podwórko, Poznań powinien mieć ulicę lub ulice łączące historię ze współczesnością.

Działania przywracające i wprowadzające neony do centrum miasta wpływać będą z jednej strony na estetykę przestrzeni i ład reklamowy, z drugiej odtworzenie czy remont istniejących instalacji neonowych może mieć znaczenie turystyczne.

Rada zwraca się o podjęcie działań katalogujących istniejące instalacje neonowe, kwerendę dotyczącą zachowanych projektów neonów oraz stworzenie zasad tworzenia nowych.

Na pytanie dotyczące działań promujących rewitalizowane centrum, dziś rozkopane, w znacznym stopniu ograniczające prowadzenie biznesu wskazał Pan Prezydent zabezpieczenie stosownych środków finansowych w budżecie miasta. Cześć z tych funduszy przeznaczyć można na program „neonizacji” fragmentu ul. Św. Marcin czy Gwarnej – także jako pożądany element wsparcia przedsiębiorców.

Należy też wspomnieć, że Miejski Konserwator Zabytków co roku przyznaje dotacje na ratowanie zabytków będących w zasobach prywatnych, tym samym warto program ten rozszerzyć o działania ratujące istniejące neony. Rada Osiedla Stare Miasto wyraża także nadzieje, że powyższa uchwała będzie wsparciem dla Władza Miasta Poznania w realizacji przyjętej 24 stycznia 2023 roku Uchwały Krajobrazowej porządkującej gemelę reklamową w Poznaniu.

W związku z powyższym oraz § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Stare Miasto stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez występowanie do Rady Miasta i Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

         Wnioskodawca:

         Radny Tomasz Dworek
Share

Zobacz również