Małe Garbary – skokami przez pasy

Na ulicy Garbary trwają prace drogowe, wymiana i utwardzenie nawierzchni. Działania wynikają m.in. w wprowadzenie na tą trasę dużo cięższych niż zwykłe autobusów elektrycznych. Prace prowadzone są na odcinku od Estkowskiego do ul. Długiej.

Korzystając z obecności sprzętu drogowego poprosiliśmy Zarząd Dróg Miejskich o naprawę fragmentu przejścia dla pieszych przy Małych Garbarach. Podczas deszczu powstaje tam spora kałuża, która uniemożliwia swobodną komunikację. Należy pamiętać, że to jedno z trudniejszych skrzyżowań. Radni wielokrotnie interweniowali, ostatecznie udało się skrócić czas przejścia.

Niestety Zarząd Dróg Miejskich nie przewiduje w najbliższym czasie naprawy jezdni w tym miejscu, a działania zamierza zaplanować na bliżej nie określoną przyszłość Dyrektor ZDM informuje także, że nie ma możliwości wykorzystania maszyn, bo umowa z wykonawcą nie dotyczy tego fragmentu

Warto byłoby wprowadzić uzupełnienie umowy z wykonawcą, a to pozwoliłoby na mniejsze koszty naprawy niż ściąganie powtórne kosztownych maszyn. Jak jest problem to się go rozwiązuje.

Radni wysłali także pismo do Prezydenta Miasta Poznania z prośbą o informacje, podsumowanie działań koordynatora ds. dostępności przestrzeni publicznej.

Interwencje podjął radny Tomasz Dworek

Share

Zobacz również