Kiedy nowy skwer przy 23 Lutego / Nowowiejskiego?

Miało być tak pięknie, miał być oczekiwany przez mieszkańców skwer, a jest… półdziki parking. Rok temu Magistrat informował o porozumieniu ze spółką Orlen dotyczącym wymiany działek. Podpisana została umowa przedwstępna, jednak spółka paliwowa wydzierżawiła ten teren zewnętrznemu podmiotowi.

Od prezydenta Mariusza Wiśniewskiego uzyskaliśmy informację, ze Miasto Poznań wystąpi do Orlenu o rozwiązanie umowy z firmą parkingową. Są podstawy do takich działań wynikające m.in. z aktu notarialnego umowy przedwstępnej.

Umowa przedwstępna nie zmienia faktu, iż Orlen pozostaje właścicielem. Zazwyczaj proces negocjacji związany z zamianą i przejęciem działek trwa kilka lat, jednak strony powinny szanować wzajemne porozumienia, które są przede wszystkim w interesie mieszkańców wyludniającego się Starego Miasta i poznaniaków.

Jak dodaje prezydent Bartosz Guss obecna sytuacja jest przede wszystkim niezgodna z prawem. Kontrolę wszczął Wydział Urbanistyki i Architektury.

Każdemu powinno zależeć na estetyce centrum miasta, z korzyścią dla mieszkańców, z ładem przestrzennym dostrzeganym przez coraz większą grupę turystów w Poznaniu. Utworzenie błotnistego parkingu w śródmieściu jest nie tylko nieestetyczne, ale budzi także wątpliwości związane z dojazdem i komunikacją. Organizacja ruchu każdorazowo powinna zostać uzgodnione z Zarządem Dróg Miejskich i Miejskim Inżynierem Ruchu. A spółka Skarbu Państwa powinna przede wszystkim działać odpowiedzialnie.

Interwencję po sygnałach mieszkańców podjął radny Tomasz Dworek

Informacja Urzędu Miasta Poznania: http://www.poznan.pl/mim/info/news/miasto-zamieni-sie-dzialkami-z-pkn-orlen,117844.html

edit: 12 lipca 2023

Podobny problem dotyczy działki przy Taylora. Prezydent Wiśniewski zapowiedział projekt rewitalizacji tej sporej przestrzeni.  Ale jeżeli chcemy mówić o kompleksowym zagospodarowaniu konieczne jest uporządkowanie sytuacji własnościowej. Zbyt długo toczy się już procedura zamiany działek po stacjach benzynowych.

Share

Zobacz również