Miesięczne archiwum Styczeń 2014

XXXIV Sesja Rady Osiedla

Serdecznie zapraszamy na XXXIV sesję Rady Osiedla, która odbędzie się 30 stycznia, w czwartek, o godz. 17. w naszej siedzibie przy ul. Młyńskiej 11. Porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. Przyjęcie porządku...