Tomasz Dworek

Tomasz-Dworek

Tomasz DWOREK

Wiceprzewodniczący Rady. Jest zaangażowany w projekty poprawiające komfort życia w staromiejskich fyrtlach: nasadzenia zieleni, ochronę drzew przez wycinką, równe chodniki, monitoring. Organizuje liczne spotkania z mieszkańcami [Szyperska, Na Podgórniku, Św. Wojciech, Wodna, Półwiejska, Chwaliszewo] pomagając w sytuacjach konfliktowych, przy zetknięciu się z urzędniczą machiną i deweloperską arogancją.

Odpowiada za komunikację Rady z mieszkańcami redagując stronę internetową i przygotowując gazetę – Kurier Staromiejski. Jest inicjatorem konkursu Dobry Sąsiad, w którym RO nagradzała lokalnych aktywistów i przedsiębiorców zaangażowanych społecznie.

Pokazuje, że jednak można – np. poprawić komunikację na skrzyżowaniu Garbar z Estkowskiego. Udało mu się także zainicjować działania rewitalizacyjne zaniedbanych Garbar. Ukończył Nauki Polityczne i Dziennikarstwo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a pracuję na Politechnice Poznańskiej, gdzie prowadzi laboratoria nowych technologii i mediów. Kierowanie przez kilka lat Studenckim Radiem Afera nauczyło go odpowiedzialności za siebie i za zespół. Po mieście porusza się rowerem, ale jest też jednym z inicjatorów wprowadzenia miejsc parkingowych przeznaczonych dla mieszkańców, co udało się na gruntownie odnowionej ulicy Rybaki.

Share