Plusy i minusy mpzp dla rejonu Wysokiej – Św. Marcina i Krysiewicza

Miniapartamenty w dawnym szpitalu Krysiewicza i skwer za 5 mln zł z widokiem na parking przy kościele Św. Marcina taka patologia może zaistnieć, nawet pomimo uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jego projekt przyjęła Komisja Polityki Przestrzennej Rady Miasta. Ale jest też sporo dobrych rozwiązań, przede wszystkim to likwidacja bud i obskurnego parkingu w centrum miasta. O ostatecznym kształcie planu zdecyduje Rada Miasta na najbliższej sesji.

Na pewno cieszy więcej zieleni! Powstaną dwa skwery przy Piekarach, w dość szerokiej formie rekomendowanej przez Miejską Komisje Urbanistyczno – Architektoniczną oraz u wylotu Wysokiej.

Koszty zieleńca w miejscu obskurnego parkingu mogą sięgać milionów złotych odszkodowania, bo dla tej działki wcześniej wydane zostały warunki zabudowy. Skwerek na miejskiej działce przy północno zachodnim narożniku Placu Wiosny Ludów to z jednej strony fajne otwarcie na pieszy trakt w stronę Piekar, z drugiej korzyść dla dewelopera, który skupił większość działek w tym miejscu i ciasno je zabuduje, a zamiast ścisku otrzyma widok ma zieleniec!

Na pewno cieszy likwidacja biedaparkingu naprzeciw galerii MM. Otrzymamy perspektywę widokową na zabytkowy kościół Św. Marcina albo kolejny patologiczny parking. Z gemelą wokół świątyni nie może poradzić sobie nawet Miejski Konserwator Zabytków. Przecież sporo miejsc postojowych jest kilka metrów dalej, w podziemiu galerii, Kupcu Poznańskim czy Starym Browarze. Parafia w uwagach do mpzp domagała się w zasadzie zabetonowania tej przestrzeni: zwiększenie zabudowy wokół kościoła z 35 na 80% i pomniejszenia powierzchni biologicznie czynnej z 30 do 10%! (sic!)

Za kilka miesięcy z ulicy Krysiewicza wyprowadzi się szpital dziecięcy. Co powstanie w kompleksie zabytkowych budynków. W Gazecie Wyborczej prezydent Jaśkowiak zapowiadał utworzenie kolejnego centrum senioralnego. Co ciekawe zakon, będący właścicielem terenu nic na ten temat nie wiedział. Z tym kolejnym centrum też bym nie przesadzał, bo pomimo wielu ciepłych słów władz miasta o podobnej inwestycji przy Szkolnej od lat nic się tam nie dzieje! I można mieć obawy, że się nie wydzieje. W mpzp nie można też zagwarantować, że deweloperzy, którzy wyrażają zainteresowanie poszpitalną posesją nie wybudują tam kilkunastometrowych klitek zwanych miniapartemantami. Skoro można przy Placu Wolności….

W ogóle teren przy kościele nie został specjalnie wyróżniony przez planistów, mamy tu także kamienicę i fyrtel z ogromną historią. W eleganckim budynku przy dawnym pomniku Adama Mickiewicza mieszkania zajmowali słynni poznańscy lekarze, a obok mieściła się znana w całej Europie klinika okulistyczna doktora Wicherkiewicza. Był to także apartament popularnej pisarki Marii ze Sławskich Wicherkiewiczowej. W dobrze przygotowanej prezentacji MPU zabrakło mi także podkreślenia znaczenia alternatywnego skrótu w stosunku do Św. Marcina: od Taczaka, przez Pasaż Apollo – dalej Wysoką z charakterystycznymi rynsztokami na szagę przez Plac Wiosny Ludów do Szkolnej.

Dla skweru przy Piekarach warto jednak podjąć planistyczne ryzyku, mając też na uwadze, że ostateczna prognoza finansowa – podatkowa wyjdzie na plus [klik poniżej]

Tu więcej o wstępnych założeniach i historii fyrtla:

Share

Zobacz również

1 odpowiedź

  1. yopzn pisze:

    Interesująca sprawa. Ciekawe jak się rozwinie.