Jak długo straszyć będą banery na Fredry?

Mam nadzieję, że uda się uporządkować estetykę w sąsiedztwie kościoła przy ul. Fredry. Rada otrzymała informację od Miejskiego Konserwatora Zabytków dotycząca podjęcia działań przywracających standardy estetyczne w strefie ochrony konserwatorskiej. Do rozwiązanie pozostaje problem nielegalnie parkujących aut, wjeżdżających na chodnik przez przejście dla pieszych.

Pytanie do Miejskiego Konserwatora Zabytków dotyczące nieestetycznych banerów przy kościele na ul. Fredry

Wokół Kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry [w sąsiedztwie Dzielnicy Cesarskiej uznanej w 2008 przez prezydenta RP, w ramach historycznego zespołu miasta Poznania, jako pomnik historii] rozwieszone są nieestetyczne banery reklamowe. Warto także zwrócić uwagę na publiczne środki przeznaczane na renowację kościoła.

Niniejszym zwracamy się z pytaniem, czy taka forma reklamy zgodna jest ze standardami obowiązującymi w Poznaniu i obowiązującym prawem?

Jeżeli nie, uprzejmie prosimy o informacje o podjętych stosownych działaniach dotyczących uporządkowania przestrzeni.

Odpowiedź Miejskiego Konserwatora Zabytków

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące banerów reklamowych montowanych na elewacjach i ogrodzeniach budynków w centrum miasta, Miejski Konserwator Zabytków uprzejmie dziękuje za głos w przedmiotowej sprawie. Wsparcie ze strony Rady Osiedla Stare Miasto, w rozmowach prowadzonych z właścicielami poszczególnych obiektów, jest bardzo cenne.

W przypadku parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry 11 w Poznaniu, banery mają charakter, nie reklamowy, a informacyjny. Jednakże, jak słusznie Państwo zauważają, forma jest nieodpowiednia dla zabytkowej przestrzeni miasta. Dlatego też zostaną podjęte kroki w celu ich usunięcia.

Share

Zobacz również