Drzewa są ważne! Działania

Poniżej zestawienie działań, interwencji i wniosków dotyczących drzew i zieleni w centrum Poznania

luty 2023 – informacja o działaniach ZDM

25 października 2022, Kulasa Hejmowskiego

Odpowiadając na zgłoszenie mieszkańca, pana Michała zapytałem ZDM o stan drzew na ulicach Kulasa i Hejmowskiego, gdzie rośliny znajdują się w betonowych obręczach.

Zarząd Dróg Miejskich odpowiedział, że demontaż kamiennych osłon pogorszyłby stan drzew, zostałyby odkryty system korzeniowy.
Korzenie w tym miejscu występują płytko, a bryła korzeniowa zlokalizowana jest na głębokości 80 cm. Zmiana poziomu gruntu miałaby negatywny wpływ na stan drzew.
Zdjęcia z sąsiedztwa wskazują, że budowa nowego układu drogowego, dojazdu do sądów spowodowała w tym przypadku obniżenie poziomu gruntu, a betonowe obręcze – donice stały się elementem chroniącym drzewa.

3 października 2022, Nowa nasadzenie na Grobli i 3 Maja

Garbary 104

Stan przesadzonego drzewa z ulicy Garbary 104 na skwer Bohaterów Akcji Bollwerk wydaje się być problematyczny. Poprosiłem Zarząd Dróg Miejskich o informacje o jego kondycji, a w przypadku konieczności prac konserwacyjnych wskazanie, kto poniesie te koszty?

Zwróciłem także uwagę na brak bądź rachityczną zieleń w misach z drzewami przy ul. Garbary 104, pytając także o założenia nasadzeń i koszty prac.

Share

Zobacz również