18.05.2016 – Wspólne Posiedzenie Komisji Rewaloryzacji Terenów Nadwarciańskich, Zieleni i Ochrony Środowiska oraz Komisji Kultury, Oświaty, Rekreacji i Promocji Starego Miasta

Miejsce: przed budynkiem Victoria Business Center przy ulicy Strzeleckiej 49 – spacer i obrady w parku imienia Tadeusza Mazowieckiego i na terenach nadwarciańskich między Mostem Królowej Jadwigi a Mostem Świętego Rocha
Data: 18.05.2016
Czas: 17.00 – 18.30

 

 

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Rewaloryzacji Terenów Nadwarciańskich, Zieleni i Ochrony Środowiska oraz Komisji Kultury, Oświaty, Rekreacji i Promocji Starego Miasta Rady Osiedla Stare Miasto: w środę 18 maja 2016 roku o godz. 17:00 przed budynkiem Victoria Business Center przy ulicy Strzeleckiej 49 – spacer i obrady w parku imienia Tadeusza Mazowieckiego i na terenach nadwarciańskich między Mostem Królowej Jadwigi a Mostem Świętego Rocha.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum, powitanie uczestników, wyznaczenie protokolanta i przyjęcie porządku obrad,
  2. Rewaloryzacja parku imienia Tadeusza Mazowieckiego – podsumowanie działań w poprzednich latach i aktualna sytuacja,
  3. Projekt trasy nadwarciańskiej dla pojazdów w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (postulat Rady Osiedla zmiany planów i zaniechania budowy trasy nadwarciańskiej) – aktualna sytuacja,
  4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w parku imienia Tadeusza Mazowieckiego i na terenach nadwarciańskich między Mostem Królowej Jadwigi a Mostem Świętego Rocha – podsumowanie sytuacji w poprzednich latach i aktualna sytuacja,
  5. Projekt budowy oświetlenia i monitoringu w parku imienia Tadeusza Mazowieckiego i na terenach nadwarciańskich między Mostem Królowej Jadwigi a Mostem Świętego Rocha – aktualna sytuacja,
  6. Projekt budowy placu zabaw w parku imienia Tadeusza Mazowieckiego – aktualna sytuacja,
  7. Plac zabaw na skwerze imienia Ignacego Łukasiewicza – podsumowanie sytuacji w poprzednich latach i aktualna sytuacja,
  8. Wolne głosy i wnioski.
Share