26.04.2016 – Posiedzenie Komisji Spraw Lokatorskich i Współpracy z Przedsiębiorcami

Miejsce: skrzyżowanie ulic Towarowa/ Składowa przy parku Karola Marcinkowskiego
Data: 26.04.2016
Czas: 17.00 – 18.30

Rada Osiedla Stare Miasto zaprasza na posiedzenie Komisji Spraw Lokatorskich i Współpracy z Przedsiębiorcami dotyczące problemów mieszkańców rejonu ulic Towarowa – Składowa.

Spotkanie odbędzie się w formie spaceru – patrolu 26 kwietnia 2016 r, o godzinie 17:00 na skrzyżowaniu ulic Towarowa/ Składowa przy parku Karola Marcinkowskiego.

Porządek obrad (tematy)

1. Parkowanie w niedozwolonych miejscach – jakie kroki powinna podjąć Straż Miejska, aby wyeliminować miejsca nielegalnego parkowania (parkuję nie płacę).

2. Krzywe nie remontowane chodniki – jakie działania zamierza podjąć ZDM aby poprawić wizerunek tej części naszego osiedla, oraz poprawić bezpieczeństwo osób korzystających z tej drogi idąc od i do Dworca Autobusowego oraz Kolejowego?

3. Zieleń przyuliczna na Składowej – zniszczone trawniki przez kolejne ekipy, które wykonywały prace wodociągowe, kanalizacyjne, przyłącze cieplika do Uniwersytetu Ekonomicznego – ZDM po monitach mieszkańców stwierdziła, że nie ma dowodów na to, że wykonawcy zniszczyli trawniki wobec czego nie może zmusić do naprawienia szkód, ponadto ATANER po zakończeniu budowy powinien wyremontować cześć jezdni i chodniki. Jak długo mieszkańcy mają czekać na odtworzenie zniszczonych trawników, które obecnie są wykorzystywane jako miejsce do bezpłatnego parkowania.

4. Uciążliwe Centrum Motocyklowe przy ulicy Składowej nr 8 – kto w PKP Nieruchomości wyraził zgodę na uruchomienie w centrum miasta takiej działalności. Wysoka emisja hałasu i spalin nie pozwala mieszkańcom pobliskiej kamienicy na otwieranie okien. Poznańscy Urzędnicy deklarują walkę o czyste powietrze, program KAWKA również dąży do likwidacji emisji zanieczyszczeń na Starym Mieście.

5. Nielegalne plakatowanie płotów i filarów pod Mostem Dworcowym – które z miejskich służb powinny reagować na pojawianie się plakatów w miejscach do tego nie przeznaczonych?

6. Sytuacja pod Mostem Dworcowym – boksy rowerowe służące bezdomnym jako miejsca noclegowe. Okolice boksów rowerowych i trafostacji są miejscem do załatwiania potrzeb fizjologicznych. Teren należący do PKP – po drugiej stronie ulicy jest również miejscem do załatwiania potrzeb fizjologicznych, panuje tam nieporządek – kto za to wszystko odpowiada, dlaczego ZDM i ZTM nie podjęło działań zmierzających do zmiany miejsca boksów. Temat był wielokrotnie poruszany na spotkaniach ze Strażą Miejską i Policją.

7. Słabe oświetlenie terenu pod Mostem Dworcowym oraz brak monitoringu – kto powinien zadbać aby ten teren był należycie oświetlony. Monitoring byłby wskazany aby poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie chociażby ze względu na częste kradzieże.

8. Wolne głosy i wnioski.

Share