22.06.2017 – Komisje Bezpieczeństwa oraz Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

Miejsce: siedziba Rady Osiedla Stare Miasto (Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, ul. Młyńska 11)
Data: 22.06.2017
Czas: 18.00 – 19.30

XXIII posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Osiedla Stare Miasto połączone z posiedzeniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Celem wspólnego posiedzenia będzie omówienie spraw związanych z wprowadzaniem strefy Tempo 30 na Starym Mieście. Pozostałe zagadnienia określono w planowanym porządku obrad.

Planowany porządek obrad: 

1. Powitanie gości i otwarcie wspólnego posiedzenia Komisji;

2. Omówienie spraw związanych z wprowadzaniem strefy Tempo 30 na Starym Mieście.

3. Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji i kontynuacja posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

4. Omówienie i wypracowanie stanowiska w sprawie planowanych inwestycji w okolicy ul. Podgórnik;

5. Uszczelnienie Strefy Płatnego Parkowania

6. Omówienie sytuacji parkingowej w okolicach pl. Kolegiackiego w związku z realizacją Parkingu „Za Bramką”

7. Projekty komunikacyjnej w pobliży ul. Szyperskiej

8. Problem prac odtworzeniowych po pracach gestorów infrastruktury podziemnej

9. Omówienie proponowanego regulaminu wjazdu za znak B-1 na terenie Miasta Poznania

10. Omówienie aktualnej sytuacji dot. utworzenia Parku Kulturowego

11. Omówienie wstępnych propozycji inwestycji w 2018 roku oraz wskazania projektu do konkursu grantowego.

12. Omówienie i wypracowanie stanowiska w sprawie ujednolicenia nawierzchni wokół Teatru Muzycznego

13. Omówienie spraw bieżących;

14. Wolne głosy i wnioski.

Planowana długość posiedzenia – około 2,0 godziny.

 

 

Share