Natalia Chojara

Natalia-Chojara

Natalia CHOJARA

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zawodowo specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inspektor ochrony przeciwpożarowej; w ROSM pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Osiedla

Share