Komisja Kultury, Oświaty, Rekreacji oraz Promocji Starego Miasta

Sprawy komisji:

− kultura, nauka, zabytki, promocja kulturalna miasta,
− organizacja i działalność miejskich instytucji kultury, nauki i szkół artystycznych oraz współpraca ze środowiskami twórczymi i naukowymi,
− szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe oraz kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży,
− koordynacja organizacji imprez plenerowych, kulturalnych oraz sportowych promujących Stare Miasto, opieka nad jednostkami oświatowymi, program SENIOR, współpraca z organizacjami w temacie kultury oraz działalności rozrywkowej w obrębie Starego Miasta

Przewodnicząca komisji:
Maria Sokolnicka-Guzek

Członkowie komisji:

 

Aktualności:
Sprawozdanie ze spotkań w ramach komisji 3 (IV-V 2015)
Sprawozdanie ze spotkań w ramach komisji 3 (VI 2015)


 

 

Share