Rada Osiedla Stare Miasto - Poznań

XVIII Sesja – zapraszamy!

Zapraszamy na XVIII sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 21 stycznia 2021 roku o godz. 17:00 na platformie ZOOM. Porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta, Przedstawienie porządku obrad,...

Jak chronić drzewa? Potrzeba zmian w prawie i uczciwości!

Na etapie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo wydawania warunków zabudowy należy zwrócić uwagę na konieczność zachowania istniejących drzew i konsekwentnie egzekwować ochronę zieleni. Ważne jest także takie kształtowanie przepisów ustawowych, aby w jak...

Dyżur radnych na platformie ZOOM

Rada Osiedla Stare Miasto zaprasza na internetowy dyżur, spotkanie z mieszkańcami, w najbliższy wtorek, 12 stycznia, w godzinach 17:00 – 18:30. Czas epidemii nie powoduje, że znikają problemy z którymi borykają się mieszkańcy, obostrzenia...

XVII Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na XVII sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek, 10 grudnia 2020 roku o godz. 17:00. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta, Przedstawienie porządku obrad, Komunikaty, Projekt...

Będzie Kładka Berdychowska i kolejne przeprawy!

Poznańskie Inwestycje Miejskie poinformowały o pozwoleniu na budowę kładki Berdychowskiej Projekt budowlany kładki dla pieszych i rowerzystów, która połączy Chwaliszewo, Ostrów Tumski i Berdychowo jest już gotowy. Inwestycja, dzięki której w mieście powstanie kolejna...

XVI Sesja – zapraszamy!

Zapraszamy na XVI sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek, 12 listopada 2020 roku o godz. 17:00, w trybie zdalnym. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta, Przedstawienie porządku...

Słup – ale jaki! Innowacyjny i eko!

Rada Osiedla Stare Miasto razem z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą koncepcję „zielonego” słupa przystankowego. Projekt skierowany jest do poznańskich studentów kształcących się na uczelniach...

Szyperska: problemy urzędniczo – deweloperskie

Na terenie dawnego poznańskiego portu przy ulicach: Szyperskiej, Piaskowej i Garbary panuje chaos przestrzenny i komunikacyjny. Miasto Poznań za prezydentury Ryszarda Grobelnego oddało ten fyrtel deweloperom, warunki i komfort życia mieszkańców ulegają ciągłemu pogorszeniu....

Sąsiedzki skwerek na Szyperskiej

Skwerek przy Faworze może być przyjaźnie zaaranżowaną zieloną przestrzenią, przy której będzie można się i po prostu pogadać z sąsiadami. Zdegradowany przez nielegalnie parkujące auta trawnik chcemy obsadzić roślinami angażując sąsiadków. Widzimy się w...

Najpierw porządek, potem pomniki! [projekt uchwały]

Najpierw porządek, potem pomniki! Rada Osiedla Stare Miasto apeluje o porządek na Wzgórzu Przemysła, ustalenie powodów osiadania budynków znajdujących się w sąsiedztwie wzgórza a także mądre zaplanowanie przestrzeni w ramach procedowanego miejscowego planu zagospodarowania...

Garbary. Nielegalne działania dewelopera

Zaalarmowani przez mieszkańców staromiejscy radni pojęli interwencję związaną z nielegalnym obcinaniem gałęzi platana przy ul. Garbary. Na zgłoszenie zareagowała Straż Miejska, która stwierdziła, że osoby przycinające drzewo znajdujące się na terenie publicznym nie posiadały...

XV Sesja RO Stare Miasto – zapraszamy

Zapraszamy na XV sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwarte, 15 października 2020 roku o godz. 17:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Porządek Obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie...

Co się dzieje przy Małych Garbarach?

W ostatnim czasie staromiejscy radni podejmowali szereg interwencji na terenach wzdłuż ulicy Małe Garbary. Udało się m.in. uporządkować gemelę na działce nr 64. Ciągle niestety problemem jest patologia parkingowa. Choć obok znajduje się prywatny...

Rzeź zieleni przy inwestycji znanego dewelopera

Przy ulicy na Podgórniku, znany deweloper wyrżnął ogrom drzew i krzewów. Zielona oaza dziś jest betonowa pustynią.  Zazwyczaj jest tak, że wycięte drzewa kompensuje się nowymi nasadzeniami. To zazwyczaj żadna kompensata, bo w miejsce...

A jednak można i warto ratować drzewa!

To dobra wiadomość! A mówili, że trzeba ciąć z automatu! Dzięki m.in. staromiejskim radnym udało się uratować 13 drzew w Parku Wieniawskiego z 19 przeznaczonych do wycinki! Dzięki wsparciu Rady Starego Miasta przeprowadzono zabiegi...