Sprawozdanie ze spotkań w ramach Komisji Kultury, Oświaty, Rekreacji oraz Promocji Starego Miasta (VI 2015)

Komisja Kultury, Oświaty, Rekreacji oraz Promocji Starego Miasta.
Sprawozdanie z działalności w okresie 22.05-25.06.2015 r.

W omawianym okresie odbyło się jedno oficjalne zebranie Komisji.

Spotkanie odbyło się dnia 24.06 br. celem dyskusji na temat przyszłorocznych planów budżetowych na zadania związane z działalnością Komisji oraz podjęcia decyzji dotyczącej organizacji tegorocznych wydarzeń organizowanych przez Centrum Kultury ZAMEK, obecne były 3 osoby z Komisji oraz członkini Zarządu Mirosława Halilović.

Pomiędzy posiedzeniami Komisji odbył się szereg spotkań z udziałem członków Komisji:

 1. 02.06.2015 r. – spotkanie komisji i radnych z kandydatami do Rady Osiedla, którzy nie zostali wybrani do Rady w minionych wyborach – przedstawienie priorytetów działania i nawiązanie kontaktu ze społecznikami.
 2. 05.06.2015 r. – spotkanie z Rajmundem Sobkowiakiem, przedstawicielem Fundacji AWF i Trenerem Osiedlowym, który ma prowadzić zajęcia w ramach działań Trenera Senioralnego. Ustalono możliwość podjęcia współpracy, z prośbą by Rada Osiedla zorganizowała kilka grup treningowych dla seniorów. Fundacja AWF podjęła się wydruku plakatów informacyjnych (uniwersalnych dla całego miasta) oraz realizacji treningów dwa razy w tygodniu od początku lipca do końca roku 2015. Grupy powinny składać się z minimum 8 osób – maksimum 14 osób w wieku 55+, a ćwiczący będą wpisywać się na listę obecności. W spotkaniu brała udział Anna B. Gregorczyk oraz Rajmund Sobkowiak.
 3. 09.06.2015 r. – Radny Tomasz Dworek otrzymał trzy propozycje dotyczące organizacji spacerów i
  przechadzek po Starym Mieście dla Seniorów.
 4. 11.06.2015 r. – spotkanie w ZZM dotyczące koncepcji placu zabaw: ma spotkaniu obecni byli m.in.
  architekci ze studio1050, kierownik ZZM, Julia Wieczorek z ZZM, przedstawiciel Gabinetu Prezydenta, J. Ruciński ze Stowarzyszenia Chwaliszewo i z ROSM – Jan Zujewicz, Jacek Maleszka i Maria Sokolnicka-Guzek.
 5. 12.06.2015 r. – Maria Sokolnicka-Guzek reprezentowała Radę w TV WTK w Otwartej antenie dotyczącej organizacji jarmarków w Poznaniu.
 6. 15.06.2015 r. – spotkanie w CK Zamek z Katarzyną Zgołą (Anna B. Gregorczyk, Maria Sokolnicka-Guzek, Mirosława Halilović) dotyczące zagospodarowania środków przekazanych CK Zamek na organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w 2015 r. oraz rozmowa na temat planów na rok kolejny. Pojawiła się potrzeba przesunięcia środków z niewykorzystanych zadań oraz okazja do zagospodarowania tych pieniędzy dla których nie było dokładnie ustalonego przeznaczenia.
 7. 19.06.2015 r. – spotkanie w siedzibie Polskiego Teatru Tańca: Anna B. Gregorczyk z Lucyną Walaszczyk dotyczące projektu Dancing Poznań; organizatorzy zamierzają przekazać 13 darmowych miejsc na warsztaty taneczne do rozdysponowania wśród osób rekomendowanych przez Radę Osiedla Stare Miasto oraz 10 zaproszeń na spektakle w ramach projektu „Tańczenie Warte Poznania”.
 8. 22.06.2015 r. – nawiązanie kontaktu z Anną Matyjak ze Stowarzyszenia Kreatywny Poznań – Natalia
  Chojara.
 9. 22.06.2015 r. – nawiązanie kontaktu z Klubem Seniora przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku
  Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Młyńska 5 w sprawie programu senioralnego – Trener Osiedlowy – Natalia Chojara.
 10. 23.06.2015 r. – Spotkanie robocze w siedzibie ROSM w temacie odnośnie placu zabaw w Korycie Warty i grantu.

Najbliższe tematy:
1. Ustalenie inwestycji i działań do uzgodnienia na potrzeby Budżetu 2016.
2. Ocena przebiegu Jarmarku Świętojańskiego, zebranie uwag i pomysłów na kolejny rok.
3. Nadzór nad przebiegiem i charakterem imprez, które będą realizowane w ramach projektu
Coolturalny Stary Rynek.

Przygotowanie i opracowanie sprawozdania:
Anna B. Gregorczyk
Przewodnicząca Komisji
anna.b.gregorczyk@gmail.com

Share