Sprawozdanie ze spotkań w ramach Komisji Kultury, Oświaty, Rekreacji oraz Promocji Starego Miasta (IV-V 2015)

W dniu 29.04.2015 odbyło się spotkanie w Estradzie Poznańskiej z udziałem Radnych A.B.Gregorczyk i M.Sokolnickiej-Guzek oraz pracowników Estrady – dyr. T.Karczewskim i p. K. Palicką-Kozłowską. Poruszono na spotkaniu tematykę organizacji zapytania ofertowego pt. „Coolturalny Stary Rynek”. Radne wniosły, by umieścić w umowie zapis wypłacania należnego finansowania w ratach, oraz prosiły o możliwość rozszerzenia terytorium na którym mogą być organizowane wydarzenia do okolic Starego Rynku. Wnioski zostały przyjęte

W dniu 30.04.2015 na placu Wolności został organizowany piknik rozpoczynający letni sezon na placu. ROSM była współorganizatorem, Maria Sokolnicka-Guzek brała udział w spotkaniach przygotowawczych oraz wspomagała imprezę poprzez animację dla dzieci. W tym dniu miało miejsce uruchomienie fontanny oraz zaprezentowanie PSOT (Poznańskie Systemy Oazy Twórczej) – projektu współorganizowanego przez studentów School of Form, pod nadzorem prowadzącej arch. Joli Starzak. Maria Sokolnicka-Guzek była zaangażowana w projekt, zaproponowała współpracę ze szkołą, brała udział w konsultacjach i prezentacjach projektów.

W dniu 4.05.2015 roku w Estradzie Poznańskiej miało miejsce spotkanie nt. organizacji jarmarków, targowisk i imprez w rejonie Starego Rynku. Na spotkaniu obecni byli: Prezes Janowski z miejskiej spółki Targowiska, Anna Kozłowiecka z Estrady Poznańskiej, Radna Maria Sokonicka-Guzek, Radny Wojciech Łyszczak oraz mieszkanka Starego Rynku p………. Na spotkaniu poruszono niepokojące mieszkańców i Radnych problemy w tym zakresie. Hałas, brud, nieporządek, unoszące się przykre zapachy niewyrafinowanej gastronomii, zły poziom handlowy oraz inne problemy. P. Kozłowiecka popiera postulaty Radnych i Mieszkańców. Pan Janowski nie do końca widzi problem, dlatego Radna M. Sokolnicka-Guzek przygotowała wraz z Przewodniczącym A.Ratajem oraz Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W.Cichockim projekt uchwały, w myśl umowy społecznej kierunkujący i nakreślający oczekiwania Radnych oraz Mieszkańców. Uchwała będzie głosowana na sesji w dn. 21.05.2015 roku.

W dniu 5.05.2015 roku Radna M.Sokolnicka-Guzek spotkała się z P. Damianem Lisiecki – organizatorem tegorocznej edycji siatkówki na pl. Wolności „Plaża Wolności”. Podjeła rozmowę, której efektem ma być zwięzła współpraca, tak by w następnych latach projekt miał o wiele większy pożytek społeczny. Zostało ustalone, że Rada podejmie współpracę z organizatorem w celu ustalenia szczegółów.

W dniu 13.05.2015 roku Przewodniczący Zarządu ROSM ZZ.Burkietowicz, Radna M. Sokolnicka-Guzek oraz Radny Jan Zujewicz odbyli spotkanie w Urzędzie Miasta Poznania w Gabinecie Prezydenta w celu wyjaśnienia, czy podejmie się wykonania zadania „Granty Staromiejskie”, oświadczenia, że ROSM wycofuje środki na zadanie „Ulica Żydowska”, zapytania o finansowanie placu zabaw w Starym Korycie Warty przez Konsorcjium Marki Poznań. Na postawione pytania nie było odpowiedzi, z powodu restrukturyzacji w UM. W pok. 110 przyjmował Radnych P. Soboń.

W dniu 14.05.2015 Radna Alicja Wilak oraz Radna M.Sokolnicka-Guzek odbyły spotkanie z p. Dyrektor SP40 na ul. Garbary, na prośbę przewodniczącego ROSM. Tematem spotkania była kłopotliwa sytuacja szkoły, która nie otrzymała odpowiedzi z UM w sprawie utworzenia klasy sportowej (klasy takie już tworzyła w przeszłości). Radne obiecały pomoc – R.M. Sokolnicka-Guzek skontaktowała się w tej sprawie z wiceprezydentem M. Wiśniewskim, który będzie sprawdzał dlaczego sytuacja tak wygląda.

Share