Zapraszamy na XXXVIII Sesję

Zapraszamy na XXXVIII sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 26 kwietnia 2018 roku o godz. 18:00, przy ul. Młyńskiej 11, w Internacie Zespołu Szkół Sportowych. Wszystkie posiedzenia i sesje są zawsze otwarte dla mieszkańców.

Porządek Obrad

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Komunikaty,
4. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do kontaktów w temacie rewitalizacji ul. Garbary.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania ogródka letniego,(Restauracja BO)
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie ustalenia na terenie osiedla Stare Miasto w Poznaniu ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planu sytuacyjnego przebudowy chodnika po stronie północnej w ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Karmelickiej
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Rybaki,
9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji muralu.
10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej o wyznaczenie i utwardzenie ścieżki w parku im. K. Marcinkowskiego.
11. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej o kontynuowanie konsultacji dotyczących rewitalizacji Al. Marcinkowskiego.
12. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej dot. Wartofrajdy
13. Projekt uchwały dot. eventu nad Wartą (PLATFORM 3.0)
14. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zmianę lokalizacji stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego przy Alejach Marcinkowskiego 21
15. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zapewnienie publicznego dostępu do przestrzeni po dawnym szpitalu przy ul. Szkolnej

16. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o właściwą realizację założeń uchwały Park Kulturowy przez miejskie instytucje i podmioty wspierane środkami publicznymi

17. Projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec planowanej likwidacji przejścia dla pieszych na ul. Estkowskiego

18. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla
19. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
20. Wolne głosy i wnioski;
21. Zamknięcie sesji.

Share

Zobacz również