Zapraszamy na XXXVII sesję RO Stare Miasto

Zapraszamy na XXXVII sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w środę 28 marca 2018 roku o godz. 18:00, przy ul. Młyńskiej 11 [internat Zespołu Szkół Sportowych]

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Komunikaty,
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2018 (Przedszkole nr 75),
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nazwania skweru imieniem Ireny Sendlerowej,
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania ogródka letniego,
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planu sytuacyjnego przebudowy chodnika po stronie północnej w ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Karmelickiej


8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej budowy zaplecza przystani jachtowej w Starym Porcie,
9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Rybaki,


10. Projekt uchwały w sprawie wskazania lokalizacji iluminacji świetlnej,
11. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla
12. Spotkanie z posłem Bartłomiejem Wróblewskim [PiS]
13. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
14. Wolne głosy i wnioski;
15. Zamknięcie sesji.

Share

Zobacz również