Zapraszamy na XXXIX Sesję i posiedzenia komisji w Parku Stare Koryto Warty

Zapraszamy na połączone posiedzenie Komisji Rewaloryzacji Terenów Nadwarciańskich, Zieleni i Ochrony Środowiska oraz Komisji Kultury, Oświaty, Rekreacji i Promocji Starego Miasta oraz na XXXIX sesję Rady Osiedla Stare Miasto. Spotkania odbędą się w czwartek 24 maja 2018 roku o godz. 16:30 (komisje) i 18:00 (sesja) – w Parku Stare Koryto Warty przy Pawilonie od strony ulicy Ewangelickiej. Wszystkie sesje i posiedzenia komisji są zawsze otwarte dla mieszkańców.

Zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Rewaloryzacji Terenów Nadwarciańskich, Zieleni i Ochrony Środowiska oraz Komisji Kultury, Oświaty, Rekreacji i Promocji Starego Miasta Rady Osiedla Stare Miasto: w czwartek 24 maja 2018 roku o godz. 16:30 przed budynkiem Pawilon Nowa Gazownia przy ulicy Ewangelickiej 1 – spacer i obrady w parku Stare Koryto Warty i na terenach nadwarciańskich między Mostem Bolesława Chrobrego a Mostem Świętego Rocha.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum, powitanie uczestników, wyznaczenie protokolanta i przyjęcie porządku obrad,
2. Zlikwidowane przejście dla pieszych przy ul. Estkowskiego – alternatywny plan przejścia po staromiejskiej stronie mostu Chrobrego,


————————————————————————————————————————–
3. Budowa oświetlenia i monitoringu w parku imienia Tadeusza Mazowieckiego i na terenach nadwarciańskich między Mostem Bolesława Chrobrego, Mostem Świętego Rocha a Mostem Królowej Jadwigi – aktualna sytuacja,
4. Propozycja budowy zjeżdżalni przy nowo budowanych schodach oraz pochylni w Parku Stare Koryto Warty,
5. Harmonogram prac i zakończenie budowy schodów oraz pochylni w Parku Stare Koryto Warty,
6. Plac zabaw na skwerze imienia Ignacego Łukasiewicza – podsumowanie sytuacji w poprzednich latach i aktualna sytuacja,
7. Plac zabaw Wartofrajda – podsumowanie sytuacji w poprzednich latach i aktualna sytuacja, stan realizacji uchwały ROSM,
8. Park Stare Koryto Warty – analiza terenu, uchybienia, porządek oraz zagospodarowane,
9. Nielegalne parkowanie przy ul. Ewangelickiej – stan zaawansowania prac nad stworzeniem strefy parkowania zgodnie z przedłożonym do opiniowania przez ROSM projektem połączenia ulicy Ewangelickiej z Łazienną i stworzeniem miejsc parkingowych,
10. Sprawa rozwalającego się i stwarzającego zagrożenie płotu Starej Gazowni,
11. Wolne głosy i wnioski.

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Osiedla Stare Miasto

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Komunikaty,
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2018
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania ogródka letniego (Miejscówka, przy ul. Św. Marcin)
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Solnej, Nowowiejskiego i al. Niepodległości


7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Bóżniczej 13,


8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury związanej z przystąpieniem do remontu chodnika przy budynku Teatru Muzycznego – od strony ul. Kościuszki,
9. Projekt uchwały w sprawie planowanej inwestycji parkowej na Wzgórzu Św. Wojciecha
10. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla
11. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
12. Wolne głosy i wnioski;
13. Zamknięcie sesji.

Share

Zobacz również