Zapraszamy na XXII Sesje Rady Osiedla

Zapraszamy na XXII sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 27 października 2016 roku  o godz. 17:00, przy ul. Młyńskiej 11.

Porządek obrad XXII sesji Rady Osiedla Stare Miasto:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Komunikaty,
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie nazwania skweru imieniem Jana Suwarta,
5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o ujęcie w budżecie miasta postulatów Dziecięcej Rady Miasta
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wynajmu powierzchni boiska w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3,
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i finansowania narzędzi komunikacji z mieszkańcami, że środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla,
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla członków organów jednostek pomocniczych – Osiedli,
9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Poznańskich Inwestycji Miejskich o poszerzenie zakresu remontu ul. Rybaki o fragment ul. Kwiatowej między ul. Półwiejską, a ul. Rybaki,
10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i do Rady Miasta Poznania o podjęcie pilnych działań zmierzających do zaprowadzenia należytej czystości i wyglądu, reprezentacyjnego deptaka Poznania, jakim w zamierzeniu miała być ulica Wrocławska,
11. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o powołanie przedstawiciela Rady Osiedla Stare Miasto do Zespołu ds. zagospodarowania terenów nad rzeką Wartą w Poznaniu,
12. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i do Rady Miasta Poznania o zaprzestanie likwidacji miejsc parkingowych na terenie Starego Miasta,
13. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i do Rady Miasta Poznania o podjęcie pilnych działań prowadzących do budowy na Starym Mieście wielopoziomowych parkingów karuzelowych,
14. Projekt uchwały w sprawie wniosku o przywrócenie parkowania ukośnego na ulicy Św. Marcin na odcinku od ul. Ratajczaka do Gwarnej,
15. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o utworzenie skrzyżowania równorzędnego u zbiegu ulicy Mostowej i ulicy Wielkiej (plac Międzymoście),
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie planowanych działań dotyczących nieruchomości przy ulicy Solnej 17,
17. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
18. Wolne głosy i wnioski,
19. Zamknięcie sesji.

Share

Zobacz również