Zapraszamy na XL Sesję Rady Starego Miasta

Zapraszamy na XL sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w środę 27 czerwca 2018 roku o godz. 18:00, przy ulicy Młyńskiej 11 [Internat Zespołu Szkół Sportowych]. Wszystkie sesje i posiedzenia komisji są zawsze otwarte dla mieszkańców.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Komunikaty,
4. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania,
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (S. Cichocki. L. Koralewska)
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie miasta Poznania ( S. Cichocki, L. Koralewska)
7. Projekt uchwały dot. lokalizacji zieleni i małej architektury na terenie Osiedla.
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul.  Solnej,Nowowiejskiego i al. Niepodległości (J. Maleszka)


9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Osiedla do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedli na 2019 rok
10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania oświetlenia w nawierzchni chodnika na skrzyżowaniu ul. Garbary i Estkowskiego

11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania odbrukowania pasa kostki betonowej przy ul. Chopina 2
12. Projekt uchwały Rady Osiedla Stare Miasto w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia zagrożeń stwarzanych wobec pieszych przez rowerzystów jeżdżących po chodnikach lub drogach dla pieszych
13. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu Gen. Andersa 3
14. Projekt uchwały w sprawie rozpoczęcia II edycji projektu Dobry Sąsiad, elementu wspierającego Kodeks Dobrych Praktyk Starego Miasta, wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o objęcie honorowym patronatem konkursu i wniosku o wsparcie Urzędu Miasta Poznania w realizacji projektu Kodeksu Dobrych Praktyk oraz konkursu Dobry Sąsiad (Tomasz Dworek)


———————————————————-
15. Projekt uchwały w sprawie dot. planów utworzenia parku w sąsiedztwie Wzgórza Wojciecha (Tomasz Dworek)


16. Projekt uchwały dot. czyszczenia śródmiejskich ulic przy okazji zmiany organizacji ruchu wynikającej z wydarzeń o charakterze masowym (Tomasz Dworek)

17. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla
18. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami
19. Wolne głosy i wnioski;
20. Zamknięcie sesji.

Share

Zobacz również