Zapraszamy na XIV Sesję

Zapraszamy na XIV sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek , 24 września 2020 roku, o godz. 17:00

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
  2. Przedstawienie porządku obrad,
  3. Komunikaty,
  4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprzedaży alkoholu w lokalu użytkowym położonym w budynku przy ul. Długiej 7.
  5. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do wprowadzania danych w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.
  6. Projekt uchwały w sprawie przyznania certyfikatów i wyróżnień czwartej edycji konkursu Dobry Sąsiad.
  7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań zmierzających do stworzenia procedur finansowania rzeźb i artystycznych instalacji w przestrzeni miejskiej oraz zasad ich umiejscowienia i aranżacji.
  8. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
  9. Wolne głosy i wnioski,
  10. Zamknięcie sesji.

Sesje można śledzić na kanale youtube: https://www.youtube.com/user/PoznanPL

Share

Zobacz również