Zapraszamy na IX Sesję Rady Starego Miasta

Zapraszamy na IX sesji Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 23 stycznia 2020 roku o godz. 17:30, w Sali Internatu Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Młyńskiej 11.

Porządek obrad IX sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
  2. Przedstawienie porządku obrad,
  3. Komunikaty,
  4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rewaloryzacji skweru po klasztorze dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawnej – teren dawnej Osady Świętego Gotarda,
  5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich,
  6. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie zamiaru budowy parkingu przy ul. Garbary przy Starej Rzeźni,
  7. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla,
  8. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
  9. Wolne głosy i wnioski,
  10. Zamknięcie sesji.
Share

Zobacz również