Zapraszamy na IV Sesję

Zapraszamy na IV sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się 18 czerwca 2019 roku o godz. 17:00, w Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim.  Na sesje i posiedzenia komisji RO wstęp jest zawsze wolny. Zapraszamy mieszkańców i wszystkich zainteresowanych tematami obrad.

Porządek obrad IV sesji Rady Osiedla Stare Miasto:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Komunikaty,
4. Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich,

zgłoszone tematy do omówienia: rewitalizacja ulicy Kwiatowej [zgody ZDM na ogródki] – tu także podobny case: restauracja Rodizo de Brazil na Dominikańskiej / Szewskiej *„rozlewanie się ogródków” – Zamkowa, Woźna  * stoiska górali przy Teatrze Polskim * udrożnienie ulicy Szyperskiej  * mycie ulic [Wrocławska, Św. Marcin ale też Gwarna – zupełnie opuszczona i zaniedbana] * plac zabaw w Parku Chopina

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków wolnych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Wydziału Oświaty na 2019 rok,
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Ratajczaka i Kościuszki,
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Budowa oświetlenia, monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury dla ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada – od ul. Czartoria do Mostu Chrobrego”,


8. Projekt uchwały w sprawie rozpoczęcia III edycji projektu Dobry Sąsiad, elementu wspierającego Kodeks Dobrych Praktyk Starego Miasta, wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o objęcie honorowym patronatem konkursu i wniosku o wsparcie Urzędu Miasta Poznania w realizacji projektu Kodeksu Dobrych Praktyk oraz konkursu Dobry Sąsiad,9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zwiększenie liczby toalet na terenach nadwarciańskich w sezonie wiosennym i letnim,
10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o udzielenie odpowiedzi na uchwały Rady Osiedla Stare Miasto podjęte w kadencji 2015-2019 i pozostawione dotychczas bez odpowiedzi,
11. Projekt uchwały w sprawie budowy torów tramwajowych w ul. Ratajczaka i uwzględnienia w studium przebudowy łuków tramwajowych umożliwiających skręt z ul. Ratajczaka w ul. Święty Marcin oraz z placu Wolności w ul. Ratajczaka,
12. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o ustawienie na terenie Starego Miasta specjalnych pojemników na plastikowe i szklane butelki po napojach,
13. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla,
14. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
15. Wolne głosy i wnioski;
16. Zamknięcie sesji.

Share

Zobacz również