Zamiast postoju Taxi na 3 Maja pojawią się drzewa?

Rada Osiedla Stare Miasto zwróciła się do prezydenta Poznania z wnioskiem o likwidację postoju taksówek przy ulicy 3 Maja i rozpoczęcie proekologicznych działań.

Zatoka wykorzystywana jest w nieznacznym stopniu przez przeznaczone do tego pojazdy. W weekend parkują tu samochody nieuprawnione, co prowadzi do częstych interwencji Straży Miejskiej. Nocą natomiast dla mieszkańców uciążliwe stają się głośne rozmowy taksówkarzy czekających na klientów.

W okolicy funkcjonuje kilka innych postojów, m.in. na sąsiedniej ul. Ratajczaka i Libelta. Zmienił się także model zamawiania taksówek, dlatego zamiast betonowej zatoki warto postarać się o nasadzenia drzew – mówi radna Alicja Wilak, przewodnicząca Zarządu Osiedla.

Drzewa w ziemi to dziś duży problem wynikający z chaotycznej podziemnej infrastruktury, dlatego radni wnioskują przy okazji prac inwentaryzacyjnych związanych z projektem Centrum, o rozszerzenie tych prac o ulicę 3 Maja. Powoli to na wskazanie miejsc, gdzie możliwy będzie właściwy wzrost roślin.

Nasadzenie drzew przy ulicy 3 Maja będzie to powrót do historycznych założeń, ale też ważne działania proekologiczne w betonowej przestrzeni pozbawionej jakiejkolwiek zieleni

Ulica powstała po roku 1804, łączyła dwa place Nowego Miasta: Królewski (obecnie Cyryla Ratajskiego) i Wilhelmowski (obecnie Wolności). Do roku 1866 była częścią ulicy Rycerskiej (obecnie Ratajczaka), następnie wydzielona jako Theaterstrasse (nazwa związana z pobliskim budynkiem ówczesnego Teatru Miejskiego – Arkadią). Współczesną nazwę ulica 3 Maja otrzymała 29 sierpnia1919 r. 25 kwietnia 1951 ulica została „wchłonięta” przez ulicę Ratajczaka. Dopiero w czerwcu 1981 r. wydzielono ją ponownie. [źródła: Zygmunt Zaleski, „Nazwy ulic w Poznaniu z planem Wielkiego Poznania”, s. 75, Poznań, Magistrat Stołecznego Miasta Poznania, 1926,  „Kronika Miasta Poznania” nr 3-4/1984, s. 23-64, Poznań, Wydawnictwo Miejskie, 1984]

Share