XXXVII Sesja – zaproszenie

Zapraszamy na XXXVII sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się 28 lipca 2022 roku o godz. 17:00 za pomocą komunikatora zoom,

Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Oświadczenia,
 5. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków na 2023 r.,
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2023 r.,
 7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta o dokonanie zmian w planie finansowym na 2022 rok,
 8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2022 r.,
 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
  w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Stare Miasto,
 10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie przeznaczenia części środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości miejskich,
 11. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zmianę organizacji wywozu odpadów gabarytowych z terenu Starego Miasta,
 12. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Rady Miasta Poznania i Prezydenta Miasta Poznania o zmianę uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie miasta Poznania,
 13. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie realizacji programu „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec” na terenie Osiedla Stare Miasto,
 14. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania w zakresie działań informacyjnych dotyczących realizacji Projektu Centrum,
 15. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Bóżniczej i Północnej” – część B,
 16. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskich położonych przy ul. Klasztornej i ul. Wielkiej,
 17. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej, oddanej w użytkowanie wieczyste Muzeum Archeologicznemu,
 18. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 19. Wolne głosy i wnioski,
 20. Zamknięcie sesji.

zoom:

https://poznan-pl.zoom.us/j/86202595912

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *