XXXIX Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na XXXIX sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek. 25 sierpnia 2022 roku o godz. 17:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
  2. Przedstawienie porządku obrad,
  3. Komunikaty,
  4. Oświadczenia,
  5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 82 na 2022 r.,
  6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2023 r.
  7. Wolne głosy i wnioski,
  8. Zamknięcie sesji.

ZOOM: https://poznan-pl.zoom.us/j/83714391688

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *