XXXIII Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na XXXIII sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w środę 29 listopada 2017 roku o godz. 18:00

Przedstawiam następujący porządek obrad XXXIII sesji Rady Osiedla Stare Miasto:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Komunikaty,
4. Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego i uzupełnienia składu Rady
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie zadania do realizacji w 2018 r.
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady oraz harmonogramu dyżurów radnych osiedlowych w roku 2018
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Rybaki
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie nazwania skweru imieniem Antoniny Kaweckiej.
9. Projekt uchwały w sprawie zasadności dalszego funkcjonowania pawilonu handlowego u zbiegu ulicy 23 Lutego i Masztalarskiej
10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i do Rady Miasta Poznania o zmianę godzin funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania od godz.8.00 do 20.00
11. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i do Rady Miasta Poznania o wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ul. Garbary, Aleją Armii Poznań, Al. Niepodległości, ul. Kutrzeby i ul. Pólnocną.
12. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań mających na celu promocje miejskich parkingów, przede wszystkim nowo wybudowanych
13. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla,
14. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
15. Wolne głosy i wnioski;
16. Zamknięcie sesji.

Share

Zobacz również