XXXIII Sesja RO Stare Miasto – zapraszamy!

Zapraszamy na XXXIII sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 24 marca 2022 roku, o godz. 17:00 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Komunikaty,
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie wydłużenia kadencji rad osiedli Miasta Poznania, w zakresie dotyczącym wydłużenia kadencji Rady Osiedla Stare Miasto,
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskich położonych przy ul. Wieniawskiego,
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 75 na 2022 rok,
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa łącznika pomiędzy Wartostradą odcinek nr 4 z ul. Chwaliszewo”.

http://staremiasto.poznan.pl/home/wartostrada-chwaliszewo-powstanie-lacznik/

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy lokalizacji dla koszy wielodzielnych zakupionych ze środków Rady Osiedla,
9. Projekt uchwały w sprawie wskazania propozycji zagospodarowania terenu boiska w rejonie ul. Estkowskiego,

10. Projekt uchwały w sprawie objęcia patronatem przedsięwzięcia o nazwie „Konkurs Poetycki” organizowanego przez Klub Seniora 82,
11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia rekomendacji dla Stowarzyszenia Zostań Gwiazdą Kabaretu w zakresie przedsięwzięcia „Smoleń wiecznie żywy” oraz książki ilustracyjnej „6 dni z życia kolonisty”,
12. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla,
13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Osiedla za rok 2021,
14. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
15. Wolne głosy i wnioski,
16. Zamknięcie sesji.

Wydział WJPM is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Time: Mar 24, 2022 17:00 Warsaw

Join Zoom Meeting https://poznan-pl.zoom.us/j/84319945705

Meeting ID: 843 1994 5705

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *