XXX Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na XXX sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się we wtorek, 28 grudnia 2021 roku o godz. 18:00, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad tej sesji:
  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
  2. Przedstawienie porządku obrad,
  3. Komunikaty,
  4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania na terenie Osiedla projektu budowy drogi dla rowerów wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z ul. Strzelecką oraz ul. Droga Dębińska.
  5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
    w sprawie nazwania skweru imieniem Bohdana Smolenia.
  6. Wolne głosy i wnioski,
  7. Zamknięcie sesji.

Link do zooma: https://poznan-pl.zoom.us/j/83113286461

Share

Zobacz również