XXVII Sesja – zapraszamy!

Zapraszamy na XXVII sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 23 września 2021 roku o godz. 17:00, za pomocą komunikatora ZOOM.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej o przesunięcie zadania do realizacji w 2022 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany organizacji ruchu na ul. Stanisława Hejmowskiego,
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany organizacji ruchu na ul. Kazimierza Wielkiego,
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wynajmu pomieszczenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,
 8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022,
 9. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 10. Wolne głosy i wnioski,
 11. Zamknięcie sesji.

Topic: RO STARE MIASTO – 23 IX

Join Zoom Meeting https://poznan-pl.zoom.us/j/82787115958

Meeting ID: 827 8711 5958

Share

Zobacz również