XXVII Sesja Rady Osiedla

Serdecznie zapraszamy na XXVII sesję Rady Osiedla, która odbędzie się 23 maja, w czwartek, o godz. 17. w naszej siedzibie przy ul. Młyńskiej 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Komunikaty i oświadczenia.
 4. Projekt Uchwały w/s zaopiniowania kawiarenki w wagonie tramwajowym przy ul. Zielonej.
 5. Projekt Uchwały w/s zaopiniowania planowanego przez Miasto przeznaczenia nieruchomości.
 6. Projekt Uchwały w/s zaopiniowania propozycji stworzenia zielonego zakątka na pl. Kolegiackim.
 7. Projekt Uchwały w/s zaopiniowania planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. 27 Grudnia.
 8. Projekt Uchwały w/s ustalenia listy prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na rok 2014.
 9. Projekt Uchwały w/s przyznania diet radnym.
 10. Informacja Zarządu w/s realizacji planu finansowego.
 11. Wolne głosy i wnioski.
Share