XXIX Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na XXIX sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w poniedziałek 29 listopada 2021 o godz. 17:00 za pomocą komunikatora ZOOM.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany projektu planu wydatków na 2022 r.,
 5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania umieszczenia tablicy upamiętniającej Rogera Sławskiego na budynku przy ul. Kościuszki 80,
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania dzierżawy nieruchomości położonej przy
  ul. Czartoria z przeznaczeniem na sezonową działalność gastronomiczną,
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany godzin ciszy nocnej w obrębie placu Wolności,
 8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wynajmu pomieszczenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,
 9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Zarządu Dróg Miejskich o montaż infrastruktury drogowej na ul. Północnej zwiększającej bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady w roku 2022,
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia rekomendacji dla działań kulturalnych prowadzonych przez Barak Kultury w 2022 r. na terenie Osiedla Stare Miasto,
 12. Projekt uchwały w sprawie przyznania diet dla członków organów Osiedla,
 13. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 14. Wolne głosy i wnioski,
 15. Zamknięcie sesji.

Topic: RO STARE MIASTO 29 XI

Time Nov 29, 2021 17:00, Warsaw, Join Zoom Meeting

https://poznan-pl.zoom.us/j/86007148088

Meeting ID: 860 0714 8088

Share