XXIII posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

XXIII posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 17 kwiernia 2013 roku, o godz.17:00, w siedzibie Rady ul.Młyńska 11.
Proponowany czas trwania 1,5 godziny
Temat spotkania: zagadnienia oświaty, kultury i sportu na terenie naszego Osiedla.
Porządek obrad:
  • działania komisji OKiS w związku z II Festynem Starego Miasta w dniu 11.maja.,
  • omówienie aktualnych zagadnień  oświaty, kultury i sportu  na terenie naszego Osiedla Stare Miasto – Centrum Poznania, m.in. nazwa Dworca Głównego, skweru przy placu Kolegiackim.
  • realizacja wspólnych działań z Komisją Rewitalizacji naszego Osiedla oraz Komisji Rewitalizacji przy Towarzystwie Miłośników miasta Poznania im.Cyryla Ratajskiego oraz Komisji Rewitalizacji przy RMP –  priorytety  z Komisji Kultury Rady Miasta Poznania
  • wolne głosy i wnioski,
  • zamknięcie spotkania.
Kolejne XXIV spotkanie 15 maja 2013 r., o godz.17:00 w siedzibie ul.Młyńska 11.
Share