XX sesja Rady Osiedle – zaproszenie

Zapraszamy na XX sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w środę 31 sierpnia 2016 roku (środa) o godz. 17:00, przy ulicy Młyńskiej 11. Sesje i posiedzenia komisji są zawsze otwarte dla mieszkańców. Serdecznie zapraszamy!

Porządek obrad XX sesji Rady Osiedla Stare Miasto:

sesja 2

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Komunikaty,
4. Dyskusja odnośnie aktualnej sytuacji na Starym Mieście w związku z wprowadzanymi rozwiązaniami w ramach strefy Tempo 30 (w szczególności ruch pojazdów, miejsca postojowe, jakość wykonanych prac),
5. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Plac Wiosny Ludów – Wysoka”,
6. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej”,
7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Solna i Działowa”,
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany koncepcji zagospodarowania Placu Cyryla Ratajskiego,
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany koncepcji zagospodarowania Skweru Romana Wilhelmiego,
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie nowej organizacji ruchu na ul. Szyperskiej i ul. Piaskowej,
11. Projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie nowej organizacji ruchu na ul. Czartoria i ul. Tylne Chwaliszewo,
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu odnośnie planowanego ogromnego zwiększenia ruchu pojazdów na ul. Czartoria i ul. Tylne Chwaliszewo,
13. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie pilnych działań dotyczących organizacji ruchu w rejonie Chwaliszewa,
14. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o objęcie ochroną i opieką zabytkowych nawierzchni ulic i placów w Poznaniu,
15. Projekt uchwały w sprawie poparcia działalności inicjatywy Zakład Makerspace na Starym Mieście,
16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Park Romana Maciejewskiego,
17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Skwer Niezależnego Zrzeszenia Studentów,
18. Projekt uchwały w sprawie rozdysponowania środków pozostałych z projektu Czyste Stare Miasto,
19. Projekt uchwały w sprawie najmu lokalu przy ul. Ratajczaka 45,
20. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i do Rady Miasta Poznania o podjęcie pilnych działań dotyczących ustanowienia ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko,
21. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży alkoholu w lokalu przy Starym Rynku 52 AB
22. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży alkoholu w lokalach przy ul. Garbary 47
23. Projekt uchwały w sprawie zadań powierzonych – oświata,
24. Projekt uchwały w sprawie zadań powierzonych – ZDM
25. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu wydatków na 2017 rok,
26. Sprawozdanie Zarządu z prac pomiędzy sesjami,
27. Sprawozdania komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
28. Wolne głosy i wnioski,
29. Zamknięcie sesji.

Share

Zobacz również