XVII Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na XVII sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek, 10 grudnia 2020 roku o godz. 17:00.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Osiedla.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady w roku 2021.
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rewaloryzacji Osady św. Gotarda.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Zwierzynieckiej od ronda Kaponiera do ul. Gajowej po stronie północnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego na ul. Św. Marcin od UAM do ul. Zwierzynieckiej”.
 8. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie wniosku o doposażenie każdej poznańskiej szkoły w sprzęt komputerowy, który wykorzystywany będzie do edukacji zdalnej,
 9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Rady Miasta Poznania o pozostawienie rzeźby Berdyszaka w dotychczasowej lokalizacji.
 10. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 11. Wolne głosy i wnioski,
 12. Zamknięcie sesji.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość: https://poznan-pl.zoom.us/j/84448076572
Meeting ID: 844 4807 6572

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych podczas zdalnej sesji Rady Osiedli:

Share

Zobacz również