XVI Sesja – zapraszamy!

Zapraszamy na XVI sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek, 12 listopada 2020 roku o godz. 17:00, w trybie zdalnym.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Osiedla.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby zastępców przewodniczącego i członków Zarządu.
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu reorganizacji układów linii nocnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
  w sprawie nazwania skweru imieniem ppłk Andrzeja Rzewuskiego.
 8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprzedaży alkoholu w lokalu użytkowym położonym w budynku przy ul. Podgórnej 19.
 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprzedaży alkoholu w lokalu użytkowym położonym w budynku przy ul. Św. Marcin 49.
 10. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Fundacji Movements Factory Foundation
  w zakresie organizacji przedsięwzięcia „Gwiazdor odbiera listy”.
 11. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków Osiedla.
 12. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 13. Wolne głosy i wnioski,
 14. Zamknięcie sesji.
Share

Zobacz również