XV Sesja RO Stare Miasto – zapraszamy

Zapraszamy na XV sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwarte, 15 października 2020 roku o godz. 17:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany projektu planu wydatków na 2021 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania możliwości wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. 23 Lutego na odcinku od ul. Zamkowej do pl. Wielkopolskiego.
 7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o powrót na ul. Św. Marcin, zgodnie z zapowiedziami władz miasta, drogowskazu wskazującego centrum Poznania w nowej interaktywnej formie. https://tvn24.pl/poznan/wroci-poznanski-pepek-swiata-ra918004-2297071?
 8. Projekt uchwały w sprawie wniosków do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie kompleksowych działań na terenie Wzgórza Przemysła.
 9. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie uwag do reformy jednostek pomocniczych Miasta Poznania.
 10. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 11. Wolne głosy i wnioski,
 12. Zamknięcie sesji.

Transmisja sesji w Internecie na kanale Miasta Poznań w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/user/PoznanPL

Osoby chcące zabrać głos w czasie sesji proszone są o zgłoszenia e-mailowe do 14 października na adres waldemar_rembas@um.poznan.pl

Share

Zobacz również