XIX Sesja – zapraszamy!

Zapraszamy na XIX sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek, 25 lutego 2021 roku o godz. 17:00

Porządek obrad tej sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Osiedla Stare Miasto oraz ustalenia ich składu i zakresu działania.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Przedszkola nr 75 na 2021 rok.
 6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2021 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicielki Osiedla do komisji konkursowej ds. Centrów Inicjatyw Lokalnych.
 8. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Osiedla w sprawie zgłoszenia propozycji dotyczących zasad i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.
 9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zorganizowanie spotkań dotyczących remontów w rejonie Osiedla Stare Miasto.
 10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o doprowadzenie do usunięcia nielegalnych reklam wielkoformatowych na terenie Osiedla.
 11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu organizacji ruchu na drodze wewnętrznej przy ul. Młyńskiej.
 12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu stałej organizacji ruchu na ul. Grobla
  i ul. Za Groblą.
 13. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania nazwy zespołu przystankowego planowanego do zlokalizowania w ciągu na ul. Ratajczaka.
 14. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zbycia nieruchomości miejskiej położonej
  u zbiegu ul. Garbary i Wielkiej.
 15. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 16. Wolne głosy i wnioski,
 17. Zamknięcie sesji.

Sesja odbędzie się za pomocą komunikatora ZOOM. Zapraszamy mieszkańców do udziału w Sesji i dyskusji.

Topic: Sesja RO Stare Miasto
Time: Feb 25, 2021 05:00 PM Warsaw

Join Zoom Meeting
https://poznan-pl.zoom.us/j/82709329393

Meeting ID: 827 0932 9393

Share

Zobacz również