XIII posiedzenie Komisji Rewitalizacji i Polityki Przestrzennej

Zapraszamy na XIII posiedzenie Komisji Rewitalizacji i Polityki Przestrzennej.

Posiedzenie odbędzie się w czwartek 18 października 2012 roku o godz.
17:00 w siedzibie Rady Osiedla przy ulicy Młyńskiej 11.

Proponowany porządek obrad:
– podsumowanie działań dotyczących uporządkowania i rewaloryzacji
terenu starego koryta Warty,
– propozycje do planu wydatków Osiedla w zakresie zieleni miejskiej,
– podsumowanie czwartego patrolu rowerowego na Osiedlu,
– organizacja debaty na temat dawnej Osady Świętego Gotarda i dawnej
dzielnicy żydowskiej w Poznaniu,
– wolne głosy i wnioski.

Planowany czas trwania posiedzenia: 1 godzina.

Share