XII Sesja Rady

Zapraszamy XII sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek, 30 lipca 2020 roku o godz. 17:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość:

Transmisja sesji w Internecie na kanale Miasta Poznań w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/user/PoznanPL

Osoby chcące zabrać głos w czasie sesji proszone są o zgłoszenia e-mailowe do 29 lipca na adres waldemar_rembas@um.poznan.pl

Porządek obrad tej sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Komunikaty.
 4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – osiedli na 2021 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie wytycznych do przygotowania wielowariantowej koncepcji rewaloryzacji zieleni na pl. Cyryla Ratajskiego.
 6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta o podjęcie działań zmierzających do rewitalizacji Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. 23 Lutego do ul. Solnej.
 7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przywrócenie możliwości wiążącego opiniowania przez Radę Osiedla Stare Miasto likwidacji miejsc postojowych na cele ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych.
 8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zainicjowanie budowy budek dla ptaków i hoteli dla owadów wzdłuż rzeki Warty oraz w przypadku nowych inwestycji miejskich budowy oświetlenia ulicznego (latarni) z domkami dla ptaków.
 9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o wprowadzenie zakazu koszenia trawników na terenie Osiedla Stare Miasto.
 10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zainicjowanie budowy rzeźby Selfie-Watcher zaprojektowanej przez poznańskiego artystę Noriakiego na terenie Osiedla Stare Miasto.
 11. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Fundacji Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju „Vinea” w zakresie organizacji wydarzenia „100 lecie powrotu i działalności Jezuitów w Poznaniu”.
 12. Dyskusja na temat planu wydatków na 2021 r.
 13. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.
Share

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *