X Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na X sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 27 lutego 2020 roku o godz. 18:00 w Internacie Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Młyńskiej

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
  2. Przedstawienie porządku obrad,
  3. Komunikaty,
  4. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kandydata na członka komisji konkursowej programu „Centrum warte Poznania” w 2020 roku,
  5. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie zamiaru budowy trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka,
  6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sektorów mieszkańców w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Osiedla Stare Miasto,
  7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmiany organizacji ruchu w ulicy Libelta i Działyńskich,
  8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmiany organizacji ruchu w ulicy Młyńskiej,
  9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu czasowej organizacji ruchu w ulicy Wrocławskiej,

10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o stosowanie sankcji wobec najemców, którzy nie przestrzegali zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych na terenach miejskich,

11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji ogródka gastronomicznego przed hotelem Altus przy ul. Święty Marcin 40,

12 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wynajmu pomieszczenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,

13. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanych wydarzeń w sezonie wiosenno-letnim w 2020 roku na brzegu Warty,

14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Osiedla za rok 2019,

15. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla,

16. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,

17. Wolne głosy i wnioski,Zamknięcie sesji.

Share

Zobacz również