X Sesja Rady

Informujemy o X sesji Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek, 28 maja 2020 o godz. 17:00

Transmisja sesji w Internecie na kanale Miasta Poznań w serwisie TouTube: https://www.youtube.com/user/PoznanPL

Osoby chcące zabrać głos w czasie sesji proszone są o zgłoszenia e-mailowe do 27 maja na adres waldemar_rembas@um.poznan.pl

Porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Komunikaty.
 4. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Oświaty o dokonanie zmian w planie finansowym na 2020 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta Poznania o poprawę stanu infrastruktury komunikacyjnej w północnej części Osiedla Stare Miasto,
 6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta Poznania o stworzenie regulacji prawnych skutecznie chroniących starodrzew na terenie Osiedla Stare Miasto, szczególnie w kontekście planowanych inwestycji.
 7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie niezwłocznych działań w celu ochrony i zapobieżenia wycince siedmiu drzew przy ul. Zielonej 3.
 8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmiany organizacji ruchu w ulicy Libelta i Działyńskich.
 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmiany organizacji ruchu w ulicy Młyńskiej.
 10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu czasowej organizacji ruchu w ulicy Wrocławskiej.
 11. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu o zaprojektowanie zmian organizacji ruchu w postaci zastosowania elementów spowolnienia ruchu  – poduszek berlińskich – w ciągu ul. Krakowskiej. 
 12. Projekt uchwały w sprawie uwag do projektu zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wolne Tory” w Poznaniu.
 13. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania zielenią i małą architekturą ulicy Garbary.
 14. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
  w sprawie zniesienia nazwy placu Niepodległości.
 15. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sektorów mieszkańców w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Osiedla Stare Miasto.
 16. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o wprowadzenie preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na 2020 r. oraz 2021 r. w rejonach prowadzenia uciążliwych remontów
  i modernizacji przez Miasto Poznań.
 17. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
  w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Poznania.
 18. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o stosowanie sankcji wobec najemców, którzy nie przestrzegali zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych na terenach miejskich.
 19. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji ogródka gastronomicznego przed hotelem Altus przy ul. Święty Marcin 40.
 20. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji ogródka gastronomicznego przed lokalem Bo. Poznań przy ul. Kościuszki 84.
 21. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wynajmu pomieszczenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.
 22. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanych wydarzeń w sezonie wiosenno-letnim w 2020 roku na brzegu Warty.
 23. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia FOTSPOT w zakresie organizacji wydarzenia „Plac Cyryla Ratajskiego – XXX rocznica historycznej nazwy – sąsiedzka galeria fotografii i wspomnień”.
 24. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Radość Życia w zakresie organizacji wydarzenia „Wystawa obrazów malarki amatorki Marii Lato – Skrzypińskiej”,
 25. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty w zakresie organizacji przedsięwzięcia „Wirtualna
  i realna Kreatywna świetlica – rozpoczęcie działań”.
 26. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Fundacji BEZLIK w zakresie organizacji przedsięwzięcia „Poznajmy się! Kreatywne półkolonie”.
 27. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Poznańskiej Fundacji Artystycznej
  w zakresie organizacji przedsięwzięcia „Artystyczne Podwórka”.
 28. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Fundacji Rodem z Polski w zakresie organizacji przedsięwzięcia „Pyrowa Rodzina Razem w czasie Pandemii”.
 29. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Zostań Gwiazdą Kabaretu
  w zakresie organizacji przedsięwzięcia „Smoleń wiecznie żywy”.
 30. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Fundacji Jak Malowana w zakresie organizacji przedsięwzięcia „Pocztówki z kwarantanny”.
 31. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Pozytywnia w zakresie organizacji przedsięwzięcia „Rodzinna opowieść świąteczna”.
 32. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Pozytywnia w zakresie organizacji przedsięwzięcia „Staromiejski challenge rodzinny – podejmij kulturalne wyzwanie”.
 33. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Ulepsz Poznań w zakresie organizacji wydarzenia „Sąsiedzki zielony skwer”.
 34. Projekt uchwały w sprawie objęcia patronatem przedsięwzięcia o nazwie „Konkurs Poezji” organizowanego przez Klub Seniora 82.
 35. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kandydata na członka komisji konkursowej programu „Centrum warte Poznania” w 2020 roku.
 36. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Osiedla za rok 2019.
 37. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
 38. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami.
 39. Wolne głosy i wnioski.
 40. Zamknięcie sesji.
Share

Zobacz również