Wzgórze Przemysła – ku porządkowi!

Pięknie odnowiona fasada Muzeum Narodowego? Jest na to szansa w przyszłym roku! Staromiejscy radni spotkali się z dyrekcja MNP rozmawiając o kilku ważnych tematach dla Wzgórza Przemysła:

 • nieporządek przy ulicy Ludgardy, połamane ogrodzenie, zaniedbana zieleń, ławeczka na cegłach,
 • mur oporowy przy Zamkowej, kiedy zostanie wyremontowany [ZZM]
 • wejście na Wzgórze od strony pl. Wielkopolskiego [kwestie mpzp, tematy własnościowe]
 • podziemne przejście pod Wzgórzem
 • nieestetyczne przestrzenie przy Al. Marcinkowskiego
 • rewaloryzacja całości wzgórza

Na początku maja Rada planuje kolejne spotkanie, tym razem w terenie [jeżeli pozwolą warunki epidemiczne] razem z przedstawicielami miejskich wydziałów i służb, by wspólnie rozwiązać skomplikowane kwestie m.in. natury własnościowej.

W spotkaniu ze strony RO uczestniczyli: Tomasz Dworek, Maria Stachowiak – Krzyżaniak, Alicja Wilak,

Tu więcej o działaniach:

Notatka ze spotkania w sprawie współpracy Rady Osiedla Stare Miasto z Muzeum Narodowym

Spotkanie odbyło się 20 kwietnia 2021 r. za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W spotkaniu udział wzięli:

 1. Tomasz Łęcki – Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu
 2. Agnieszka Purgat – Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych
 3. Wojciech Synak – Muzeum Narodowe w Poznaniu
 4. Tomasz Dworek – Rada Osiedla Stare
 5. Alicja Wilak – Rada Osiedla Stare Miasto
 6. Maria Stachowiak-Krzyżaniak – Rada Osiedla Stare Miasto
 7. Ewa Policha – Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Głównym tematem spotkania było Wzgórze Przemysła.

Dyrektor Muzeum Narodowego zadeklarował doprowadzenie do porządku tego terenu. Zaproponował utworzenie stałego zespołu, który zrzeszałby przedstawicieli Osiedla, Miasta oraz Muzeum Narodowego. Spotkania mogłyby się odbywać cyklicznie, co 2 tygodnie. Dzięki temu wspólnie można byłoby dyskutować o przyszłości Wzgórza Przemysła i podjąć realne działania w tym zakresie.

Ponadto pan Tomasz Łęcki odniósł się do współpracy z Radą Osiedla w zakresie udostępniania pomieszczeń Muzeum, zwłaszcza oddziału Muzeum Sztuk Użytkowych, w których Zarząd czy Rada Osiedla mogłyby organizować różnego rodzaju spotkania, nie tylko z Muzeum jako stroną. Zaznaczył również, że Muzeum może zabezpieczyć środki w budżecie na współpracę z Radą Osiedla Stare Miasto, ale muszą to być konkretne, zaplanowane działania.

Radny Tomasz Dworek w nawiązaniu do uporządkowania terenu Wzgórza Przemysła zwrócił uwagę na następujące kwestie:

– estetyka wzdłuż ul. Ludgardy,

– mur oporowy znajdujący się na ul. Zamkowej,

– rozważenie możliwości wejścia do Muzeum od strony pl. Wielkopolskiego,

– wykorzystanie podziemnych tuneli pod Wzgórzem jako atrakcji turystycznej.

Radny Tomasz Dworek zapytał o odnowienie fasady oraz metalowe części płotu od strony ul. Ludgardy. W odpowiedzi uzyskał informację o przygotowań do zadania, które poza wskazanymi elementami będzie obejmowało także naprawę dachu i wymianę okien w Muzeum. Jest to duża inwestycja, a celem dyrekcji jest przeprowadzenie remontu w przyszyły roku. Na tym etapie gotowa jest dokumentacja. Padło także pytanie o stary budynek i jego elewacje, na to działanie został ogłoszony konkurs.

W kwestii kawiarni – tuby udzielono wyjaśnień, że pomysł ten nie zostanie zrealizowany.

W zakresie tuneli pod Wzgórzem Muzeum udzieliło odpowiedzi, że przestrzeń ta nie jest ich własnością. Z pozyskanych informacji wynika, że po wojnie należały one do Obrony Cywilnej, na ten moment nie wiadomo do kogo formalnie przynależą. Poinformowano radnych, że gdyby byli zainteresowani dalszym badaniem tego tematu to w latach 80. dokładną inwentaryzację tuneli przeprowadził pan Bogusław Kania z Politechniki Poznańskiej.

W związku z propozycją pana Tomasza Łęckiego dotyczącą powołania zespołu ds. Wzgórza Przemysła postanowiono o organizacji kolejnego spotkania, na które Zarząd Osiedla Stare Miasto zaprosi Prezydenta Mariusza Wiśniewskiego, przedstawicieli Muzeum Narodowego
w Poznaniu, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarząd Dróg Miejskich, Miejskiego Pracowni Urbanistycznej oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Wstępnie zaproponowano termin zebrania na 7 maja.

Notatkę sporządziła: Ewa Policha

Share